/Přepis konstelace/: Hestia – ochranitelka prostoru

Nedávno jsme měli společně s kolegou Janem Bílým v pražské Maitrei seminář z cyklu “Božské ženy v dnešním světě”. Účastnilo se ho 37 žen a tématem prvního setkání byly tři ženské archetypy: Hestia, Athéna a Artemis, které jsme nazvali “Bohyně svobody”. Společně s Janem jsme se inspirovali v řecké mytologii, vzali si na pomoc C.G. Junga a Shinodu Bolen a vše propojili s konstelacemi. 

Dnes bych vám ráda nabídla zjednodušený přepis jedné hluboké konstelace, na které se pokusím ukázat, jak spojení archetypální psychologie a konstelací může vypadat. Ráda bych dodala, že detaily klientského zadání byly poněkud změněny, stejně tak i jméno klientky, a sama klientka odsouhlasila zveřejnění v této podobě. Zachovat důvěrnost je pro nás totiž zásadní. 

———— 

Klientka přišla se zakázkou, že se bojí řídit auto

Je důležité zmínit, že klientka si v předchozím cvičení vybrala archetyp bohyně Hestie. Hestia je bohyně domácího krbu a jedná se o introvertní Bohyni, která byla velmi zřídka zpodobňována v lidské podobě. Pokud byla zobrazena, tak nejčastěji jako samotný oheň, který hoří v srdci domova. Symbolicky se jedná o vnitřní oheň každé ženy. Tento archetyp se aktivuje např. skrze samotu, meditaci, modlitbu, skrze cestu k sobě sama. Křesťanství ji přetvořilo do podoby jeptišky, která je však velmi redukovanou formou původnějšího archetypu Hestie. 

Jan (konstelář): Co tě přivádí? 

Klientka Dana: Bojím se řízení auta. 

Jan: Z čeho přesně máš strach? 

Dana: Že neuřídím, pardon, zabiji ty, které vezu. 

(Pozn.: Je velmi běžné, že lidé při popisování své zakázky tvoří přeřeky, které mnohdy přímo ukazují na podstatu problému.) 

Jan: Zajímavý přeřek, vypadá to, že budeme v konstelaci potřebovat Bohyni Athénu. 

(Bohyně moudrosti, skvěle organizovaná, stratég, chladnokrevná a umí mistrně řídit lidi kolem sebe. Jedná se o téměř mužský princip v ženském těle) 

Dana: Tomu se nebráním. 

Jan: Řekni mi, když jedeš sama, tak se nebojíš? 

Dana: To se bojím také. Bojím se, že mě zabijí ti ostatní v autech. 

Jan: Rozumím. Máš za sebou nějakou špatnou zkušenost? 

Dana: Ano, měla jsem několik autonehod, kdy řídil někdo druhý a minimálně v jednom případě jsem byla osočena, že se to stalo kvůli mně, protože moc mluvím. 

Jan: Aha… 

Dana: Já jsem v autě naopak velmi opatrná, mám například kamarádku, která řídí rychle a je schopná za jízdy psát zprávy na telefonu. To já bych nikdy neudělala. Vždy mě škádlí, že bych se svým způsobem řízení neměla vůbec lézt do auta. 

Jan: Jakou sis vybrala v předchozím cvičení Bohyni? Která tě přitáhla? 

Dana: Byla to Hestia a nějak nevím, jak s tím naložit. Nebylo mi s ní příliš dobře. 

Jan: Výborně, pojďme to tedy postavit. Vyber si zástupkyni za sebe, za svůj vnitřní archetyp Bohyně Athény, za svůj vnitřní archetyp Bohyně Hestie a pak tam dej toho dotyčného, který tě tenkrát osočil z toho, že se autonehoda stala tvou vinou. A víš co? Vyber si ještě zástupkyni za kamarádku s telefonem, co jezdí jako Niki Lauda. 

Klientka vybrala zástupce a postavila je do prvotních pozic v konstelaci. Ihned bylo jasné, že se nechce na nikoho podívat. Naopak ostatní usilovali o její pozornost. Jediný, kdo stál stranou, byla Bohyně Hestia. 

Jan: Jak se cítí zástupkyně za Danu? 

Zástupkyně za Danu (Z-Dana): Chci od nich pryč, všichni po mě něco chtějí. 

(Z-Dana se před ostatními téměř krčila, chvílemi vystupovala jako dítě, které se bojí dospělých) 

Jan: Jak se cítí Bohyně Athéna? 

Athéna: Stále se snažím, aby se na mě Z-Dana podívala, ale utíká. 

(Athéna neustále neodbytně vstupovala do blízkosti Z-Dany a narušovala tak její prostor.) 

Jan: Jak se cítí Bohyně Hestia? 

Hestia: Pozoruji. Pokud mě bude Z-Dana potřebovat, jsem tu. 

Jan: Jak se cítí zástupce za toho, který kdysi Danu osočil, že autonehoda byla její vina? 

Mužský zástupce: Připadá mi nedospělá. 

(Zástupce se dívá na Z-Danu velmi přísně. Pozoruje ji doslova ostřížím zrakem.) 

Jan: A nakonec zástupkyně za kamarádku. Jak se vede tobě? 

Kamarádka: Mám Z-Danu moc ráda. Když vidím, jak je ztracená, nejraději bych ji objala. Ale ona to odmítá. 

(Kamarádka je také mírně neodbytná a nejraději by Z-Danu hladila po hlavě a objímala, ale ta to odmítá a snaží se od ní dostat pryč.) 

Jan (k Z-Daně): Já ti teď zkusím navrhnout takovou uvolňovací větu, pokud nebudeš cítit, že to je ono, nemusíš jí říkat. Řekni jim všem: “Já to dělám naschvál! Já to dělám vám všem naschvál!” 

Zástupkyně za Danu chvílí váhá a pak trochu roztřeseným hlasem zopakuje první větu a pak mnohem silnějším, se vztyčenou hlavou pronáší i tu druhou. Nálada v konstelaci se rázem změní. Mužský zástupce i kamarádka trochu překvapeně ustoupí a do blízkosti zástupkyně za Danu se dostává Athéna. Dívají se sobě do očí. Hestia stojí stále opodál. 

Jan: Co chceš Athéno Z-Daně říci? 

Athéna: Vezmi rozum do hrsti! 

(Dana se od Athény opět snaží otočit, tentokrát je u ní cítit doutnající vztek.) 

Jan (opět k Z-Daně): Já ti opět zkusím navrhnout větu. Zkus ji říct: “Jdi do háje” 

Z-Dana to okamžitě zopakuje silným hlasem a jen slušnost jí nedovolí použít i silnější slova. Obrovsky se jí uleví. Athéna chvíli překvapeně mrká a pak se opravdu stáhne směrem k Hestii. V ten okamžik se Hestia přesouvá k zástupkyni za klientku Danu a radostně se na ni usmívá. Chvíli si hledí do očí. 

Jan: Hestio, také ti navrhnu větu, kterou řekneš zástupkyni za Danu. “Nic nemusíš” 

Hestia větu okamžitě zopakovala a vzápětí dodala: “Jestli chceš, můžeme odtud okamžitě odejít”. Z-Dana na to okamžitě kývne a podává Hestii ruku. V tu chvíli Jan požádal o deku, kterou měla některá z žen v kruhu a přehodil je přes Z-Danu i Hestii a navrhl jim, aby si vytvořily svou jeskyni. Ony tak okamžitě učinily. Z „jeskyně“ byl slyšet Z-Danin úlevný smích. 

Jan: Z-Dano, jak se cítíš nyní? 

Z-Dana: Cítím se bezpečně. Je mi dobře. 

Hestia: Společně jsme zde vytvořily bezpečný prostor. 

Jan ponechal oběma ženám nějaký čas a pak je vyzval k tomu, aby, pokud to bude možné, zkusily opět z jeskyně vykouknout. Hestia stála po boku Z-Dany, která sama z nich obou deku sundala. Zástupkyně za Danu už vůbec nepůsobila dětským dojmem a klidně se dívala na zbytek zástupců. 

Jan: Z-Dano, jak se cítíš teď? 

Z-Dana: Dobře, už nemám strach. 

Jan: Já vám děkuji. Vystupte, prosím, z rolí. 

Krátké vysvětlení toho, co se v konstelaci stalo: 

Říká se, že co konstelář, to jiné řešení a odlišné vedení konstelace. Přesto existují nějaké, řekněme klasické postupy. Zde se nabízela práce pro klientku skrze její rodiče, práce s možným traumatem z předchozích nehod, práce s vnitřním dítětem apod. V tomto případě ovšem konstelář vůbec nezabíhal do podrobností minulosti. Veškerou minulost obešel a pracoval z pozice “teď a tady”, což je pro práci s archetypy typické. 

Na první pohled by to mohlo vypadat, že zástupkyně za klientku svým “schováním se do jeskyně” utekla nějakému pozitivnímu řešení. V tomto případě však její průvodkyní byl ženský archetyp Hestie, která svou sílu čerpá ze samoty. Skrze cestu do sebe sama opět rozdmýchává svůj vnitřní plamen a tudíž i svou sílu. Odchod do ústraní tedy není útěk, ale vědomé rozhodnutí pro zachování jakéhosi nehybného klidu, ze kterého lze znovu načerpat sílu. Bohyně Hestia je oproti Bohyni Athéně pasivní. Athéna je aktivní, činorodá, dopředná. Hestia je do jisté míry jejím opakem. Pokud se žena spojí se svou vnitřní Hestií, dokáže se dotknout své vlastní esence a bezpečný prostor nachází především sama v sobě. V této konstelaci jsme měli možnost vidět, že zástupkyně za Danu mohla díky archetypu bohyně Hestie pronést tzv. pozitivní a otevřené ne, které nevyvolává další konflikt, ale které svým způsobem vlastně otevírá dveře něčemu dalšímu, něčemu novému. V popsaném případě pomohl tento archetyp klientce budovat zdravé hranice. Pomohl jí uvědomit si, že ve skutečnosti řídit umí, ale nemusí to dělat, pokud nechce. Že to může klidně i přenechat někomu druhému a nebýt tou aktivní (Athéna) a tím na sebe sama vytvářet tlak, který jí pak zrcadlí její okolí (například mužským zástupcem v konstelaci a zástupkyní za kamarádku). V konečném důsledku je Hestia tou, která chrání „domov“ před nebezpečím z venku.

Děkuji za spolupráci při semináři i při přepsání této konstelace Janovi Bílému (www.konstelaceinfo.cz, www.janbily.cz)

Lenka Konečná
Jsem vztahová terapeutka. Původně jsem vystudovala teologii a religionistiku, což se projevuje v mé snaze propojovat konstelace a systemiku (metody, ze kterých vycházím primárně) s archetypy, mýty a rituálem. S klienty pracuji jak na individuální úrovni, tak i skupinově při malých seminářích. Konstelace považuji za úžasnou metodu nejen pro terapii, ale i pro poznání sebe sama. Můj příběh si přečtěte zde >>>
Komentáře
  1. Diana napsal:

    Lenko, dekuju za sdileni tohoto pribehu, nasla jsem se v nem a udelala si skrze tento pribeh takovou vlastni konstalaci v teple domova. Tesim se na dalsi

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů