Z jakého základu při své práci vycházím?

První studium, které mě formovalo k práci s druhými, byla husitská teologie a religionistika. Nechtěla jsem však jít čistě pastorační cestou. A tak jsem se již při studiu pohybovala v byznysovém prostředí, ale až s magisterským titulem jsem naplno vstoupila do mezinárodních obchodních vod. Díky tomu mám hluboké porozumění pro práci ve stresující prostředí. Po několika letech jsem se opět začala vracet ke svému původnímu zaměření. Absolvovala jsem výcvik systemických konstelací u Jana Bílého, se kterým jsem začala i spolupracovat. Prošla jsem několika kurzy mindfulness zaměřené na práci se stresem. Součástí mé cesty je i další sebevzdělávání v oblasti psychoterapie na institutu Biosyntézy a práce s psychologií archetypů. 

Nejčastějšími tématy, které s klienty řešíme, je nefunkčnost osobních, především partnerských, vztahů; syndrom vyhoření, zdravotní symptomy a v přechodových fázích života i smysluplnost jejich bytí na tomto světě. 

individuální sezení trvají vždy hodinu a půl. Nejdříve společně s klientem či klientkou hledáme tzv. zakázku. Jedná se o téma, které je v danou chvíli nejpalčivější. Poté pomocí konstelační metody řešíme její příčiny. Na pomoc si bereme i techniky z mindfulness, vizualizaci či psychologii archetypů. Z tohoto důvodu mohou být sezení jak jednorázová, tak i opakovaná.

Při své práci vždy dbám na vyváženost racionální i prožitkové složky. Mám za to, že prvním krokem k transformaci je pochopení, co se v klientově životě děje, protože pak může být tím vědomým 🙂 Prožitková část pak cílí na změnu, která probíhá v jeho podvědomí, kde jsou zakořeněny naše vzorce, obrazy a přesvědčení.

V dnešní době, kdy jsme nuceni velmi omezit mezilidský kontakt, probíhají nejen živá sezení ale také on-line. Virtuální prostředí nám nikdy nenahradí přímý lidský kontakt, přesto v něm konstelační pole funguje.

A protože konstelační metoda je primárně skupinovou záležitostí, v obou případech konzultací pracuji s figurkami či se značkami, které nahrazují živé účastníky.

Jak sezení probíhá?

Jak sezení probíhá?

individuální sezení trvají vždy hodinu a půl. Nejdříve společně s klientem či klientkou hledáme tzv. zakázku. Jedná se o téma, které je v danou chvíli nejpalčivější. Poté pomocí konstelační metody řešíme její příčiny. Na pomoc si bereme i techniky z mindfulness, vizualizaci či psychologii archetypů. Z tohoto důvodu mohou být sezení jak jednorázová, tak i opakovaná.

Při své práci vždy dbám na vyváženost racionální i prožitkové složky. Mám za to, že prvním krokem k transformaci je pochopení, co se v klientově životě děje, protože pak může být tím vědomým 🙂 Prožitková část pak cílí na změnu, která probíhá v jeho podvědomí, kde jsou zakořeněny naše vzorce, obrazy a přesvědčení.

V dnešní době, kdy jsme nuceni velmi omezit mezilidský kontakt, probíhají nejen živá sezení ale také on-line. Virtuální prostředí nám nikdy nenahradí přímý lidský kontakt, přesto v něm konstelační pole funguje.

A protože konstelační metoda je primárně skupinovou záležitostí, v obou případech konzultací pracuji s figurkami či se značkami, které nahrazují živé účastníky.

Jaké zásady dodržuji?

Vždy zachovávám důvěrnost. Jedinou výjimkou by byla oznamovací povinnost (§367 a § 368 zákona č.40/2009 Sb.), ale i v tomto případě by byly předány jen ty nejnutnější informace oprávněným osobám. Pokud si pořizuji záznamy ze sezení, vždy se souhlasem klienta a dále se řídím zásadami GDPR (viz. níže).

V rámci průběžného sebevzdělávání mohu diskutovat některé případy na supervizích a intervizích se svými kolegy. V tomto případě zůstává klient vždy anonymní.

V případě on-line setkání probíhá platba převodem na účet na základě zálohové faktury. On-line sezení se uskutečňuje po připsání platby na účet. V případě sezení v terapeutické místnosti je možné platbu provést taktéž převodem na účet anebo platit v hotovosti na místě.

1,5 hodiny on-line konzultace: 750,- Kč vč. DPH

1,5 hodiny konzultace v teraputické místnosti1.500,- Kč vč DPH

Máte-li zájem o individální konzultaci, napište mi e-mail na: info@lenka-konecna.cz