Vítejte!

Pomalu se navracím po mateřské dovolené. Bohužel v tuto chvíli nemohu přijímat nové klienty, protože je má kapacita plně vytížena dlouhodobými klienty. Nové klienty bych ráda začala přijímat opět od září 2024.

 

Moc ráda se s vámi potkám naživo při seminářích v pražské Maitrei, kde lektoruji konstelačně-archetypální semináře s Janem Bílým. 


Doufám, že na této stránce naleznete vše, co byste mohli chtít vědět o mé individuální práci s klienty. Pokud ne, beze všeho mě kontaktujte na info@lenka-konecna.cz.

 

A pro ty z vás, komu se nechce číst dlouhé litanie,

přidávám stručný výcuc toho, co naleznete rozepsané níže.

On-line konzultace trvá max. 1,5 hodiny a cena je 750,- Kč. Po ukončení sezení vám bude zaslána faktura.

Naživo se společně můžeme potkat na seminářách v pražské Maitrei, které spolulektoruji s Janem Bílým. Více informací naleznete v sekci semináře. Má práce stojí na třech pilířích: religionistika&teologie, systemické konstelace, archetypální psychologie. Individuální sezení nejsou psychoterapií, jedná se o konzultace v oblasti osobnostního rozvoje. Přesto se zcela řídím zásadami etického kodexu a pravidly chování psychoterapeutů dle České asociace pro psychoterapii (www.cap.cz).


Z jakého základu při své práci vycházím?

První studium, které mě formovalo k práci s druhými, byla husitská teologie a religionistika na UK HTF. Nechtěla jsem však jít čistě pastorační cestou. A tak jsem se již při studiu pohybovala v byznysovém prostředí, ale až s magisterským titulem jsem naplno vstoupila do mezinárodních obchodních vod. Díky tomu mám hluboké porozumění pro práci ve stresující prostředí. Po několika letech jsem se opět začala vracet ke svému původnímu zaměření. Absolvovala jsem výcvik systemických konstelací u Jana Bílého, se kterým jsem začala i spolupracovat. Prošla jsem několika kurzy mindfulness zaměřené na práci se stresem (MBSR) a desítky dalších konstelačních seminářů a kurzů se zaměřením na specifická témata (Jitka Vodňanská, Baghat, Rudolf Orság, MUDr. Ivana Wurstová, MUDr. Petr Mílek, MUDr. Vojtěch Černý apod.). V konstelačním prostředí nadále působím i jako organizátorka výcviku systemických konstelací pod vedením Jana Bílého. Součástí mé cesty je i další sebevzdělávání v oblasti psychoterapie (absolvovala jsem psychoterapeutické minimum pro nepsychology na institutu Biosyntézy a účastním se akreditovaných seminářů MŠMT psychoterapeutického směru zvaný Hagioterapie pod vedením MUDr. Prokopa Remeše) a v neposlední řadě má práce s psychologií archetypů. Práci se skupinou, kde propojuji psychologii archetypů, mytologii, religionistiku, teologii a konstelace jste mohli zažít při konstelačně-přednáškových večer v Náprstkově muzeu nebo aktuálně v pražské Maitrei. 

Nejčastějšími tématy, které s klienty řešíme, je nefunkčnost osobních, především partnerských vztahů. Po narození mé dcery se čím dál tím více s klienty věnujeme i otázkám hranic a vztahu s jejich dětmi, vzájemných rolí a místa v rodiném systému. Častými tématy také jsou: syndrom vyhoření, zdravotní symptomy, trauma, ukončování životních etap a dotýkáme se i metatémat jako smysluplnost bytí na tomto světě a smrt. V rámci psychologie archetypů, kterou stavím na klasickém jungiánském přístupu hlubinné psychologie, také velmi často navazuji na práci americké psychiatričky Jean Shinody Bollenové. Důvodem je, že Bollen vychází z řecké mytologie, což je mi velmi blízké. Osobně pak kombinuji poznatky z archetypální hlubinné psychlogie s konstelacemi.

Individuální sezení trvají maximálně hodinu a půl. Nejdříve společně s klientem či klientkou hledáme tzv. zakázku. Jedná se o téma, které je v danou chvíli nejpalčivější. Poté pomocí konstelační metody řešíme její příčiny. Na pomoc si bereme i techniky z mindfulness, vizualizaci či pracujeme s psychologií archetypů. Z tohoto důvodu mohou být sezení jak jednorázová, tak i opakovaná.

Při své práci vždy dbám na vyváženost racionální i prožitkové složky. Mám za to, že prvním krokem k transformaci je pochopení, co se v klientově životě děje, protože pak může být tím vědomým tvůrcem. Prožitková část pak cílí na změnu, která probíhá v jeho podvědomí, kde jsou zakořeněny naše vzorce, obrazy a přesvědčení. Jedná-li se o práci s traumatem, postupuji vždy velmi opatrně. Nejsem totiž zastáncem emočně náročné retraumatizace nebo tzv. release efektu. Nemyslím si, že je nutné staré rány opět bolestivě prožívat a znovu odehrávat, abychom dosáhli léčení. Tento přístup se mi osvědčuje především v práci s již zmíněnými archetypy, kde se mi ukazuje, že i s traumatem, které se stalo v minulosti, se dá pracovat z pozice "teď a tady" a minulost a osoby v ní již nechat být.

Pokud mě nebo mým klientům něco zabraňuje se potkat tváří v tvář, probíhají nejen živá sezení ale také on-line setkání. Virtuální prostředí nám nikdy nenahradí přímý lidský kontakt, přesto v něm konstelační pole funguje. A protože konstelační metoda je primárně skupinovou záležitostí, v obou případech konzultací pracuji s konstelačními figurkami či se značkami, které nahrazují živé účastníky.

Jak sezení probíhá?

Jak sezení probíhá?

Individuální sezení trvají maximálně hodinu a půl. Nejdříve společně s klientem či klientkou hledáme tzv. zakázku. Jedná se o téma, které je v danou chvíli nejpalčivější. Poté pomocí konstelační metody řešíme její příčiny. Na pomoc si bereme i techniky z mindfulness, vizualizaci či pracujeme s psychologií archetypů. Z tohoto důvodu mohou být sezení jak jednorázová, tak i opakovaná.

Při své práci vždy dbám na vyváženost racionální i prožitkové složky. Mám za to, že prvním krokem k transformaci je pochopení, co se v klientově životě děje, protože pak může být tím vědomým tvůrcem. Prožitková část pak cílí na změnu, která probíhá v jeho podvědomí, kde jsou zakořeněny naše vzorce, obrazy a přesvědčení. Jedná-li se o práci s traumatem, postupuji vždy velmi opatrně. Nejsem totiž zastáncem emočně náročné retraumatizace nebo tzv. release efektu. Nemyslím si, že je nutné staré rány opět bolestivě prožívat a znovu odehrávat, abychom dosáhli léčení. Tento přístup se mi osvědčuje především v práci s již zmíněnými archetypy, kde se mi ukazuje, že i s traumatem, které se stalo v minulosti, se dá pracovat z pozice "teď a tady" a minulost a osoby v ní již nechat být.

Pokud mě nebo mým klientům něco zabraňuje se potkat tváří v tvář, probíhají nejen živá sezení ale také on-line setkání. Virtuální prostředí nám nikdy nenahradí přímý lidský kontakt, přesto v něm konstelační pole funguje. A protože konstelační metoda je primárně skupinovou záležitostí, v obou případech konzultací pracuji s konstelačními figurkami či se značkami, které nahrazují živé účastníky.

Jaké zásady dodržuji?

Vždy zachovávám důvěrnost. Jedinou výjimkou by byla oznamovací povinnost (§367 a § 368 zákona č.40/2009 Sb.), ale i v tomto případě by byly předány jen ty nejnutnější informace oprávněným osobám. Pokud si pořizuji záznamy ze sezení, vždy se souhlasem klienta a dále se řídím zásadami GDPR (viz. níže).

Má individuální sezení s klienty nejsou psychoterapií, jedná se o konzultace v oblasti osobnostního rozvoje. V rámci průběžného sebevzdělávání mohu diskutovat některé případy na supervizích a intervizích se svými kolegy. V tomto případě zůstává klient vždy anonymní. Ačkoliv nejsem vystudovaný psychoterapeut, řídím se zásadami etického kodexu a pravidly chování psychoterapeutů dle České asociace pro psychoterapii (www.cap.cz).

V případě on-line setkání probíhá platba převodem na účet na základě vystavené faktury. V případě sezení v terapeutické místnosti je možné platbu provést taktéž převodem na účet anebo platit v hotovosti na místě. Individuální sezení trvá maximálně hodinu a půl.

On-line konzultace: 750,- Kč 

Konzultace v teraputické místnosti1.500,- Kč 

 

Máte-li na mě otázky, napište mi e-mail na: info@lenka-konecna.cz