Z jakého základu při své práci vycházím?

První studium, které mě formovalo k práci s druhými, byla husitská teologie a religionistika na UK HTF. Nechtěla jsem však jít čistě pastorační cestou. A tak jsem se již při studiu pohybovala v byznysovém prostředí, ale až s magisterským titulem jsem naplno vstoupila do mezinárodních obchodních vod. Díky tomu mám hluboké porozumění pro práci ve stresující prostředí. Po několika letech jsem se opět začala vracet ke svému původnímu zaměření. Absolvovala jsem výcvik systemických konstelací u Jana Bílého, se kterým jsem začala i spolupracovat. Prošla jsem několika kurzy mindfulness zaměřené na práci se stresem (MBSR) a desítky dalších konstelačních seminářů a kurzů se zaměřením na specifická témata (Jitka Vodňanská, Baghat, MUDr. Ivana Wurstová, MUDr. Petr Mílek, MUDr. Vojtěch Černý apod.). Součástí mé cesty je i další sebevzdělávání v oblasti psychoterapie na institutu Biosyntézy, kde v tuto chvíli dokončuji psychoterapeutické minimum a v neposlední řadě má práce s psychologií archetypů. Práci se skupinou, kde propojuji psychologii archetypů, mytologii, religionistiku, teologii a konstelace jste mohli zažít při konstelačně-přednáškových večer v Náprstkově muzeu nebo aktuálně v pražské Maitrei. 

Nejčastějšími tématy, které s klienty řešíme, je nefunkčnost osobních, především partnerských vztahů. Častými tématy také jsou: syndrom vyhoření, zdravotní symptomy, trauma, ukončování životních etap a dotýkáme se i metatémat jako smysluplnost bytí na tomto světě. V rámci psychologie archetypů již druhým rokem, v seminářích zatím určených pouze žebnám, pracuji s archetypální psychologií dle Jean Shinody Bollenové, která vychází z řecké mytologie a propojuji ji s konstelacemi.

individuální sezení trvají vždy hodinu a půl. Nejdříve společně s klientem či klientkou hledáme tzv. zakázku. Jedná se o téma, které je v danou chvíli nejpalčivější. Poté pomocí konstelační metody řešíme její příčiny. Na pomoc si bereme i techniky z mindfulness, vizualizaci či psychologii archetypů. Z tohoto důvodu mohou být sezení jak jednorázová, tak i opakovaná.

Při své práci vždy dbám na vyváženost racionální i prožitkové složky. Mám za to, že prvním krokem k transformaci je pochopení, co se v klientově životě děje, protože pak může být tím vědomým tvůrcem. Prožitková část pak cílí na změnu, která probíhá v jeho podvědomí, kde jsou zakořeněny naše vzorce, obrazy a přesvědčení. Jedná-li se o práci s traumatem, postupuji vždy velmi opatrně. Nejsem totiž zastáncem emočně náročné retraumatizace nebo tzv. release efektu. Nemyslím si, že je nutné staré rány opět bolestivě prožívat a znovu odehrávat, abychom dosáhli léčení. Tento přístup se mi osvědčuje především v práci s již zmíněnými archetypy, kde se mi ukazuje, že i s traumatem, které se stalo v minulosti, se dá pracovat z pozice "teď a tady" a minulost a osoby v ní již nechat být.

Pokud mě nebo mým klientům něco zabraňuje se potkat tváří v tvář, probíhají nejen živá sezení ale také on-line setkání. Virtuální prostředí nám nikdy nenahradí přímý lidský kontakt, přesto v něm konstelační pole funguje. A protože konstelační metoda je primárně skupinovou záležitostí, v obou případech konzultací pracuji s konstelačními figurkami či se značkami, které nahrazují živé účastníky.

Jak sezení probíhá?

Jak sezení probíhá?

individuální sezení trvají vždy hodinu a půl. Nejdříve společně s klientem či klientkou hledáme tzv. zakázku. Jedná se o téma, které je v danou chvíli nejpalčivější. Poté pomocí konstelační metody řešíme její příčiny. Na pomoc si bereme i techniky z mindfulness, vizualizaci či psychologii archetypů. Z tohoto důvodu mohou být sezení jak jednorázová, tak i opakovaná.

Při své práci vždy dbám na vyváženost racionální i prožitkové složky. Mám za to, že prvním krokem k transformaci je pochopení, co se v klientově životě děje, protože pak může být tím vědomým tvůrcem. Prožitková část pak cílí na změnu, která probíhá v jeho podvědomí, kde jsou zakořeněny naše vzorce, obrazy a přesvědčení. Jedná-li se o práci s traumatem, postupuji vždy velmi opatrně. Nejsem totiž zastáncem emočně náročné retraumatizace nebo tzv. release efektu. Nemyslím si, že je nutné staré rány opět bolestivě prožívat a znovu odehrávat, abychom dosáhli léčení. Tento přístup se mi osvědčuje především v práci s již zmíněnými archetypy, kde se mi ukazuje, že i s traumatem, které se stalo v minulosti, se dá pracovat z pozice "teď a tady" a minulost a osoby v ní již nechat být.

Pokud mě nebo mým klientům něco zabraňuje se potkat tváří v tvář, probíhají nejen živá sezení ale také on-line setkání. Virtuální prostředí nám nikdy nenahradí přímý lidský kontakt, přesto v něm konstelační pole funguje. A protože konstelační metoda je primárně skupinovou záležitostí, v obou případech konzultací pracuji s konstelačními figurkami či se značkami, které nahrazují živé účastníky.

Jaké zásady dodržuji?

Vždy zachovávám důvěrnost. Jedinou výjimkou by byla oznamovací povinnost (§367 a § 368 zákona č.40/2009 Sb.), ale i v tomto případě by byly předány jen ty nejnutnější informace oprávněným osobám. Pokud si pořizuji záznamy ze sezení, vždy se souhlasem klienta a dále se řídím zásadami GDPR (viz. níže).

V rámci průběžného sebevzdělávání mohu diskutovat některé případy na supervizích a intervizích se svými kolegy. V tomto případě zůstává klient vždy anonymní.

V případě on-line setkání probíhá platba převodem na účet na základě zálohové faktury. On-line sezení se uskutečňuje po připsání platby na účet. V případě sezení v terapeutické místnosti je možné platbu provést taktéž převodem na účet anebo platit v hotovosti na místě.

1,5 hodiny on-line konzultace: 750,- Kč vč. DPH

1,5 hodiny konzultace v teraputické místnosti1.500,- Kč vč DPH

V TUTO CHVÍLI KVŮLI MATEŘSKÉ DOVOLENÉ POZASTAVUJI INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ S KLIENTY. MÁTE-LI NA MĚ OTÁZKY, PROSÍM, NAPIŠTE MI NA: INFO@LENKA-KONECNA.CZ

 

Máte-li na mě otázky, napište mi e-mail na: info@lenka-konecna.cz