Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Lenka Konečná (jednatelka společnosti Esesita, s.r.o., IČ:21006750, se sídlem: Kačírkova 934/1, Praha 5 - Jinonice, 15000) a provozuji webovou stránku: 

www.lenka-konecna.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na:

telefonním čísle: +420 736 222 406 nebo na e-mailu: info@lenka-konecna.cz

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy - Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, zdravotní stav nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. účast na semináři, individální poradenství (counceling), zaslání přístupových údajů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží aj.)

vedení účetnictví - Jste-li zákazníkem či klientem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing, zasílání newletterů - Vaše osobní údaje (e-mail, jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem nebo klientem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají a to po dobu 10-ti let od poslední objednávky či poskytnutí svých osobních údajů na semináři nebo při individuální konzultaci.

Pokud jste mým zákazníkem nebo klientem, zásílám Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 10-ti let od jeho udělení. Vždy můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu - Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám mohu také zasílat inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro marketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

fotografická dokumentace a video záznamy - S vaším souhlasem mohou být video záznamy a fotografie pořizovány na těchto typech akcí: semináře, workshopy, živá setkání, individuální poradenství (counceling), výukové kurzy, konference. Nesouhlas s uveřejněním dokumentace, kde se bude nacházet Vaše osoba, můžete vyjádřit při konaní samotné akce či mě dodatečně kontaktovat a tím tak svůj souhlas zrušit.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak (např. neomezený přístup do mých on-line seminářů, aplikací apod.)

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.