Lenka Konečná

Můj příběh

Původně jsem vystudovala husitskou teologii a religionistiku na HTF Univerzity Karlovy, protože to bylo něco, co se mnou rezonovalo… kdybyste chtěli učinit výtvarnický pokus a dát kombinaci „náboženství + psychologie + historie“ nějakou vizuální podobu, určitě by vám z toho vyšla půlka mojí hlavy s levým uchem a minimálně pravou nohou. Tak silná témata to pro mě byla.

Nepocházím však z majetné rodiny a bohužel jedním z mých hnacích motorů bylo materiální zajištění sebe i svých blízkých a proto šly sny o působení na akademické půdě či ve službě stranou.

Nyní však vím, že pokud je něco vaším osudem, stejně se to nakonec ve své pravé podobě projeví...

A tak, po téměř osmi letech

... se mi podařilo najít cestu, jak to začít měnit...

Poslední dobou se mi stává, že potkávám lidi, které jako bych znala celý život. A i když nemají vždy stejný názor či pohled na svět, rozumíme si bez nároku prosazovat svou pravdu – jako kdyby se komunikace povýšila do nějaké nové dimenze. Moc si to užívám, je to dokonalé spojení empatie a logické analýzy. A děkuji za to, že se to začíná projevovat i v mých osobních a rodinných vztazích.

Začínám rozumět svému tělu, přijímám ho stále víc takové jaké je… vlastně se ho učím opravdu milovat, což je, po rocích utrpení z „nadváhy a celkové nedokonalosti“, doslova vysvobození. Pohyb, sport – vlastně jakoukoli fyzickou aktivitu již nevykonávám s obsesivní potřebou „zhubnout“, ale s čistou radostí a „pokornou žádostí o to být zdravá“.

Pokud cítím mentální únavu, vím, že jsem každou vteřinu strávila smysluplně a vše jsem udělala nejlépe, jak jen jsem mohla, mohu tedy zcela bez výčitek odpočívat. Odpočinek už pro mě není lenost nebo útěk, je pro mě vědomou součástí plnohodnotného života.


ŽENA V MUŽSKÉ ENERGII?

V létě 2017 jsem byla donucena přehodnotit celý svůj dosavadní život. Do té doby jsem pracovala více než deset hodin denně téměř sedm dní v týdnu. Odpočinek jsem neznala – moje jediná psychohygiena a způsob jak zastavit neustálý vír myšlenek, bylo dřít v posilovně.

Oficiální fotografie ze společnosti, kde jsem pracovala čtyři a půl roku.

Na první pohled jsem vypadala jako velmi úspěšná, dobře vydělávající žena, se skvělou postavou, úžasným partnerem a velmi nadějnou budoucností. V nitru jsem však byla prázdná a nešťastná…

Byly dny, kdy jsem neměla sílu vstát, protože jsem zřetelně cítila, že život, který žiji, postrádá smysl. Avšak moje vůle, cílevědomost a okolí, ve kterém jsem se pohybovala, dokázalo vždy utišit tichý hlásek mého vnitřního já, které trpělo.

Prošla jsem si několika mentálními i fyzickými kolapsy, zažila totální vyhoření, rozpadly se mi dva dlouholeté vztahy, měla jsem bulimii… a přesto jsem stále svůj vnitřní motor „tůrovala“ do těch nejvyšších otáček. Až jednoho dne červená kontrolka přestala svítit a motor vybuchl…


SETKÁNÍ SE SMRTÍ JAKO BRÁNA

Byl srpen 2017, pátek v noci… a já jsem v plné rychlosti, na dálnici – při řízení auta - ztratila vědomí

A právě následující okamžiky a následující dny byly to nejhorší, co jsem kdy v životě zažila… dívala jsem se smrti do tváře tak přímo, že jsem doslova hořela ve své vlastní hrůze…

A přesto jsem si plně uvědomovala, že je vše jen o mém rozhodnutí. Že právě balancuji mezi světy a mám naprosto svobodnou volbu rozhodnout se, ve kterém zůstanu. Vyžádalo si to veškerou mou vnitřní životní sílu, kterou jsem měla.

A tím začala má cesta SKRZE STRACH. Tím začíná můj e-book  "Útěk z křeččího kolečka" a tím se zrodilo i moje nové JÁ.


VELKÉ VĚCI SE MOHOU STÁT V OKAMŽIKU, ALE K PROJEVENÍ POTŘEBUJÍ DELŠÍ ČAS

Začala jsem pomalu, jako dítě, které se učí chodit a mluvit. Rozhlížela jsem se po světě opatrně - avšak s novým pohledem. Začala jsem zažívat nové jaro svého života. Do tohoto období směřuje má obrovská vděčnost všem, kteří tenkrát stáli při mně.

Ponořila jsem se do tibetského buddhismu, kde vznikl základ pro mou dnešní práci v rámci mindfulness (vědomá všímavost).

Cítila jsem, že se začínám ubírat správným směrem. Přišel první seminář v Bodhi Path centru s guru Lama Jampa Thaye, má knihovna se rozrůstala a já přijmula meditaci natrvalo do svého života.

Stále více jsem si však uvědomovala, že chci být celistvá. Že chci sjednotit svou mysl, tělo i duši, že nemohu žít "tam v práci" a "tady v soukromí". Proto jsem začala hledat cesty, jak vše propojit.

Díky tomu jsem se seznámila s metodou Systemických konstelací. Cítila jsem se "jako bych přišla domů". Tato metoda mi konečně začala dávat odpovědi na mé otázky po smyslu "PROČ...".


ČÍM SE DNES ZABÝVÁM?

Po téměř osmi letech v business jsem se opět vrátila k tomu, co jsem kdysi studovala - nyní jsem však teorii nahradila praxí.

Mé aktivity - já sama – ukazují, že odpovědi máme již v sobě a že každá z nich je zároveň i dveřmi, kterými se dá projít. Skrze svůj vlastní život se snažím ostatním ukázat, co se děje, když se člověk na takovouto novou cestu vydá. I proto jsem svou první elektronickou knihu nazvala "Útěk z křeččího kolečka", protože cesta sebe-změny nevede jen růžovou zahradou.

Snažím se, aby bdělá všímavost a meditace byly součástí mého života. Proto se i nadále účastním meditačních a mindfulness kurzů a snažím se prohlubovat svou vlastní praxi.

Se systemickými konstelacemi pracuji na denní bázi.  Začala jsem jako organizátorka seminářů Jana Bílého.  Pod Janovým vedením jsem se naučila s konstelacemi pracovat a chápat zákonitosti a pravidla jednotlivých systémů. A s Janem nadále spolupracujeme. Jak na živých seminářích, tak i při on-line webinářích. A zároveň  se individuálně věnuji klientům a pořádám vlastní semináře.

Poznatky z konstelací se snažím propojovat s informacemi z teologie a religionistiky, kterou jsem vystudovala. Na to konto píšu články a začala jsem dělat ve spolupráci s Janem Bílým i přednášky pro věřejnost. Již od počátku mě velmi zajímá psychologie archetypů. Proto jsem napsala e-book "Svět mužského a ženského principu." , kde rozvíjím tématiku dvou základních archetypů, o kterých mluvil už C.G. Jung. Tedy animus (vnitřní muž) a anima (vnitřní žena). 

Tématem, které se mě silně dotýká, je postavení ženy v dnešní společnosti. Zajímá mě její nová role nejen v rodině, v partnerském vztahu, ve výchově dětí, ale i v práci a veřejném životě. S tím souvisí i otázky týkající se vztahu mezi dcerou a rodiči či vztah mezi ženami navzájem. K těmto tématům se pojí i má práce s archetypální psychologií. Zde se opět dostává ke slovu religionistika a především mythologie 🙂 V tuto chvíli pravidelně pořádám semináře, kde konstelačně pracujeme s archetypy sedmi řeckých Bohyní dle jungiánské psycholožky Jean Shinody Bollenové.

 

V lednu 2021 jsem zároveň odstartovala projekt: Nekonečná video knihovna, která má být místem, kde se potkávají lidé z oblasti osobnostního seberozvoje s těmi, kteří hledají informace či pomoc z této oblasti. Terapetuti, koučové, lektoři a další inspirativní LIDÉ v NVK prezentují skrze video příspěvky svou práci. Kdokoliv do této on-line knihovny může přijít, rozhlédnout se po české scéně a vybrat si takový přístup či takového člověka, který mu sedí. Jednou z počátečních myšlenek bylo, že Nekonečná video knihovna není o marketingu, ale o kvalitě práce a tak tady můžete najít i ty, kteří nedávají tisíce do reklamy a nejsou na prvních deseti příčkách v internetových vyhledávačích. 

Děkuji Vám  za přečtení mého příběhu a budu se těšit, že jej budu spolu s vámi rozvíjet dále.

Upřímně se těším na všechna budoucí setkání - jak na seminářích, tak i při individuálních setkáních.

 

Lenka Konečná

V Praze, 2021


e-Book & test

"Skrze tyto principy porozumět sobě i světu okolo nás..."

  • 1. Poznat sebe sama
  • 2. Porozumět svým vztahům
  • 3. vydat se na šťastnější cestu životem

e-Book & test

"Skrze tyto principy porozumět sobě i světu okolo nás..."


Instagram - @tojekonecna

#tojekonecna #vedomavsimavost #konstelace

Napište mi e-mail

info@lenka-konecna.cz