"Svět mužského a ženského principu"

EBOOK
PLNÁ VERZE OSOBNOSTNÍHO TESTU
AUDIO

KE SVÉMU E-BOOKU

BYCH VÁM CHTĚLA ŘÍCI:

Každý z nás má mužský i ženský princip. Co se však děje, když s nimi neumíme zacházet? Jak se to projevuje v našich vztazích?

Skrze tyto principy můžeme porozumět sobě i světu okolo nás.

Stále dokola si pokládáte ty samé otázky ohledně vztahů, odpovědi však nepřicházejí?

Jsme však ochotni změnit úhel pohledu?

Říká se, že za konflikt ve vztahu nesou odpovědnost oba dva vždy stejnou měrou. Kdo však doopravdy způsobuje vzájemné rozpory? 

Už C.G. Jung mluvil o vniřním muži (Animus) a vnitřní ženě (Anima). Vezmeme-li v úvahu, že každý z nás má v sobě obě tyto části, kolik osob se nakonc konfliktu účastní?

Mužská a ženská energie má každá svá specifika. Když čteme jejich charakteristiky, pozváváme se v nich. Takové poznání už samo o sobě vyvolává změny. Postupně si totiž přeskládáváme určitý obraz sebe sama.

Náš obraz je však součástí i různých skupin. A v těchto skupinách se opět nacházejí lidé se svým vlastním sebeobrazem. Otázkou však je, nakolik oni sami sobě rozumí. Pokud se nám podaří si být vědomi toho kým jsme, co nás utváří a tudíž proč reagujeme tak, jak reagujeme, velmi nám to pomůže v komunikaci s druhými. 

Jedno staré pořekadlo říká:

"Žena po svatbě doufá, že se její muž změní a muž... že ona zůstane stejná"

Pokud se však změníme sami od sebe, možná už nebudeme mít takovou potřebu měnit druhé. Jednoduše totiž pochopíme, že to, co od nich chceme, si můžete dál pouze sami. A tak můžeme pocítit uvolnění a nový svěží vítr.

Co mě vedlo k napsání tohoto e-booku?

Před více než třemi lety jsem byla okolním světem považovaná za skvěle vypadající mladou ženu, úspěšnou ve své kariéře, žijící s úžasným partnerem. 

Byl to však klam a iluze. Takový instagram naživo.

Jednoho srpnového večera jsem totiž při řízení na dálnici zkolabovala. Byl to výsledek mnoha měsíců neutuchajícího stresu jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Pronásledovaly mě úzkostně panické záchvaty a život mi nedával smysl. Mou kotvou však byla závislost na práci a partnerovi - žila jsem v křeččím kolečku.

Po události v autě jsem pochopila, že musím něco změnit. Nebyla už cesta zpátky - "...za mnou byla Volha"

Tento e-book je o jedné z cest, která mi pomohla při mém útěku z křeččího kolečka. Porozumění roli mužského a ženského principu ve svém životě považuji za jeden ze zásadních okamžiků k tomu, abych mohla lépe pochopit samu sebe a tím i svět, který mě obklopuje. 

K tomu, abych mohla tuto knihu napsat, mi pomohla práce se systemickými konstelacemi, moji učitelé, meditace, knihy, studium teologie a religionistky a především přádná kopa vlastních kotrmelců. Avšak důležité pro mě vždycky bylo, umět se poučit, integrovat a s úsměvem pokračovat dál :)

Lenka Konečná

Co vám dá tento e-book?

"To záleží na tom, co vy sami od něho očekáváte :)"

Já vám však mohu slíbit toto:

 • PLNÝ OSOBNOSTNÍ TEST S KLÍČEM
  Tento test je (oproti on-line verzi) rozšířený, protože pracuje nejen s mužským a ženským principem, ale také s neutrální energií. Skrze tabulku vyhodnocení, která je součástí pouze této verze, zjistíte, nakolik se právě nacházíte v tom či onom principu.
 • AUDIO
  Mnozí z nás nemají čas číst, přesto chtějí rozšiřovat své obzory. Někteří lidé dokonce mluvené slovo vstřebávají daleko lépe nežli to psané. Právě proto jsem knihu převyprávěla a připravila ji i v audio verzi.
 • CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH PRINCIPŮ
  Jak poznat působení mužského nebo ženského principu? Vzhledem k tomu, že se jedná současně i o energie, síly a naše vnitřní hlasy, potkáváme se s nimi každodenně ve světě okolo nás. Nacházíme je v přírodě, jsou obsaženy v symbolech a mýtech, ovlivňují naše chování, jsou součástí naší osobnosti. Kromě obou principů se seznámíte i s tzv. neutrální energií. Díky tomu se dozvíte o třech stupních partnerských vztahů, nebo co ovlivňuje sexuální přitažlivost.
 • CHOVÁNÍ MUŽE V ŽENSKÉM PRINCIPU A ŽENY V MUŽSKÉM
  Všichni sice máme uvnitř sebe oba tyto principy, ale naše pohlaví zajišťuje, že u ženy se budou obě energie projevovat jinak nežli u muže (a to i bez ohledu na sexuální orientaci).
 • CO KDYŽ SE ROVNOVÁHA VYCHÝLÍ?
  Představme si osu, na jejíž pravé straně leží mužský princip a na levé ten ženský. Jaké důsledky má náš život pouze na jedné straně přímky? Důsledky tohoto ustrnutí nebo neschopnosti oscilace mezi oběma principy ještě v žádné české literatuře nebylo zpracováno.
 • ZPŮSOBY, JAK ZNOVUOBNOVIT OSLABENÝ PRINCIP
  Knihu jsem psala na základě svých zkušeností, práce se systematickými konstelacemi a díky informacím, které jsme získala od svých učitelů. A jelikož věřím, že jedním z cílů našich životů, by měla být rovnováha a celistvost, pokusila jsem se shrnout způsoby, jak v nás můžeme obnovit sílu obou principů.

Nahlédněte do knihy:

E-book + Test:  300,- Kč vč. DPH

E-book + Test + Audio:  375,- Kč vč. DPH