e-Book:

Svět mužského a ženského principu.

"Skrze tyto principy porozumět sobě i světu okolo nás..."

  • 1. E-book
  • 2. Rozšířená verze osobnostního testu
  • 3. Audio verze e-booku

Respektuji Vaše soukromí a nikdy Vám nebudu posílat spam.

POZNAT SE

Všichni v sobě máme jak mužský tak i ženský princip. Známe je i pod pojmy: vnitřní muž a vnitřní žena, energie, síly...

 

Tyto principy se navzájem doplňují a tvoří dokonalý celek. Skrze ně můžeme poznat sami sebe. Tím, že se měníme, mění se i svět kolem nás.

VZTAHY

Čím lépe známe sami sebe, tím lépe můžeme porozumět druhým. Pokud se naučíme s mužským a ženským principem zacházet, můžeme lépe rozeznat vzorce chování, ve kterých býváme v našich vztazích lapeni. Tím, že změníme naše navyklé reakce, změníme i výsledky našich činů.

CESTA ŽIVOTEM

Pokud pochopíme příčiny svých osobních problémů, které se zrcadlí v tom, jak žijeme svůj život, můžeme se stát svobodnějšími a šťastnějšími. Pokračování na cestě životem je pak o to krásnější. Dokážeme si ho sami i s druhými nejen vychutnávat, ale i naplno prožívat v přítomném okamžiku.