Ochrana osobních údajů

Lenka Konečná & Klára Marušincová

Pokud jste zákazníkem, klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu Lenky Konečné nebo Jana Bílého svěřujete jim své osobní údaje. Oni zodpovídají za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo jsou správci?

Lenka Konečná (IČ: 712906, se sídlem: Kačírkova 934/1, Praha 5 - Jinonice, 15000) a provozuje webovou stránku: www.lenka-konecna.cz

Jan Bílý (IČ: 71524339, se sídlem:Korunní 723/14, Praha, 120 00) a provozuje webovou stránku: www.konstelaceinfo.cz a janbily.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na:

telefonním čísle: +420 736 222 406 nebo na e-mailu: info@lenka-konecna.cz a info@janbily.cz

Prohlašujeme, že jako správci vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy - Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, zdravotní stav nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. účast na semináři, individální poradenství (counceling), zaslání přístupových údajů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží aj.)

vedení účetnictví - Jste-li zákazníkem či klientem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing, zasílání newletterů - Vaše osobní údaje (e-mail, jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem nebo klientem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají a to po dobu 10-ti let od poslední objednávky či poskytnutí svých osobních údajů na semináři nebo při individuální konzultaci.

Pokud jste naším zákazníkem nebo klientem, zásíláme Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 10-ti let od jeho udělení. Vždy můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu - Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme také zasílat inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro marketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

fotografická dokumentace a video záznamy - S vaším souhlasem mohou být video záznamy a fotografie pořizovány na těchto typech akcí: semináře, workshopy, živá setkání, individuální poradenství (counceling), výukové kurzy, konference. Nesouhlas s uveřejněním dokumentace, kde se bude nacházet Vaše osoba, můžete vyjádřit při konaní samotné akce či nás dodatečně kontaktovat a tím tak svůj souhlas zrušit.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak (např. neomezený přístup do mých on-line seminářů, aplikací apod.)

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.