PŘIHLÁŠKA

Konstelační výcvik Jana Bílého 2024/25

Po vyplnění přihlášky vás ještě požádáme o zaslání aktuální fotografie na info@lenka-konecna.cz

Podmínky pro vstup do výcviku: Pro vstup do výcviku je podmínkou účast na minimálně jednom víkendovém semináři vedeným Janem. Přehled seminářů naleznete ZDE >>>. Dále doporučujeme  trojdílný webinář "Velká cesta" nebo dvoudílný webinář "O rodičích a dětech". Oba webináře naleznete ZDE >>>.

Rozsah výcviku: Výcvik bude mít rozsah přibližně 200 vyučovacích hodin (podle Smlouvy o konstelačním výcviku, kterou s námi účastník uzavírá, je MINIMÁLNÍ počet vyuč. hodin stanoven na 180), které jsou rozděleny do devíti zpravidla dvou a půldenních bloků (pátek odpoledne - neděle) a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní).

Cena výcviku: Kurzovné je 55.000,- Kč vč. DPH splatných před výcvikem nebo 60.000,-  vč. DPH splatných ve čtyřech splátkách. Poslední pětidenní setkání výcviku se uskutečňuje vždy v hotelu nebo meditačním centru v přírodě. Ubytování a strava na tomto závěrečném setkání NEJSOU v ceně výcviku. Při přihlášce do výcviku (a přijetí z naší strany) je nutno zaplatit zálohu 10.000,- Kč.


Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a dalších akcích

Jana Bílého a Lenky Konečné

(dále pouze “lektor”)

1. PLATNOST PŘIHLÁŠKY: Přihláška je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celého kurzovného na účet CZK: 2601662607/2010 nebo na účet EUR: 2201662608/2010. Zálohová faktura s variabilním symbolem a čáska k zaplacení vám bude zaslána na váš e-mail. Po obdržení částky na jeden z našich účtů Vám bude zaslán emailem i daňový doklad. Jsme plátci DPH.

2. ÚČAST: Účast na akcích Jana Bílého a Lenky Konečné je dobrovolná. Seminář, webinář ani výcvik nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinnost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během akce vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na akci informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován, i když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu zde.

Pořádané akce jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. V některých předem ohlášených případech je akce zaznamenávána na video za účelem zveřejnění (např. na YouTube-kanálu lektora). V těchto případech na to účastníci budou předem upozorněni a bude jim předloženo k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR. Ti z účastníků, kteří nebudou chtít být na záznamu zachyceni, dostanou k tomu speciální instrukce (např. jim bude poskytnuto místo, které kamera nezabírá nebo jejich vlastní konstelace nebude zaznamenávána). 

3. STORNO PODMÍNKY: Při odhlášení se z akce do 14-ti dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Při odhlášení  13 - 4 dny před zahájením propadá 1/3 kurzovného. Obě storna platí, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Organizátor si vyhrazuje možnost náhradníka odmítnout. Při pozdějším odhlášení kurzovné nevracíme s výjimkou potvrzeného vážného onemocnění (v takovém případě platí storno 500,- Kč).  Storna v důsledku Korona viru řešíme individuálně. V těchto případech nás, prosím, kontaktujte. Peníze buď vracíme nebo necháváme jako kredit na budoucí akce. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. Změna místa, času i data konání je vyhrazena.

Další informace o konstelacích, o tom, jak se na akci s konstelacemi připravovat a o možných rizikách a vedlejších účincích systemických konstelací naleznete zde.

Detailní Obchodní podmínky naleznete zde:


Potřebujete-li s čímkoli pomoci, neváhejte nás kontaktovat.