Přihláška na seminář rodinných a partnerských konstelací

- pouze pro členy konstelačního výcviku 2020 - 

Je nám velmi líto, ale veškerá místa na tento seminář jsou již obsazena. Máte-li zájem o to být náhradníky, napište e-mail na: info@lenka-konecna.cz

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o rodinné konstelace, která je ve vlastnictví Jana Bilého, IČO: 71524339. Jan Bily se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám kromě kordinátorky Lenky Konečné a to z organizačních důvodů. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (stačí e-mail na post@konstelace.info), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Dále beru na vědomí, že pokud mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. 


Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a dalších akcích Jana Bílého

(dále pouze “lektor”)

1. PLATNOST PŘIHLÁŠKY: Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celého kurzovného na účet  43-3669580207/0100. Faktura s variabilním symbolem a čáska k zaplacení vám bude zaslána na váš e-mail.

2. ÚČAST NA SEMINÁŘI: Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci není, i když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu zde.

Semináře jsou formou osobního rozvoje a spirituálního růstu a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací. Tento záznam je určen pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění mimo okruh výuky nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. O případném záznamu budou účastníci semináře před jeho začátkem informováni.

3. STORNO PODMÍNKY: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. Pokud se účastník rozhodne opustit seminář v jeho průběhu, nebude kurzovné taktéž vráceno.

Další informace o konstelacích, o tom, jak se na seminář připravovat a o možných rizikách a vedlejších účincích systemických konstelací naleznete zde.

Detailní Obchodní podmínky naleznete zde:


Potřebujete-li s čímkoli pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

+420 736 222 406