Foto: Jan Bílý, Design vytvořila: Lenka Konečná

NA TÉTO STRÁNCE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA

"Sebezkušenostní konstelační výcvik Jana Bílého"

Datum 16.4. 2021 - 13.2. 2022
Cena: 40.000,- Kč nebo na splátky 45.000,- Kč
Místo: Praha, Pražská divadla, pětidenní pobyt v centru Živá voda v Kohoutově

Výcvik: Konstelace, rituál a drama

Konstelační seberozvojový výcvik Jan Bílý nabízel v ČR jako jeden z prvních už od roku 2004. Od té doby prošlo jeho jednoročními výcviky několik stovek absolventů a výcvik se taktéž v průběhu těch let změnil. Od roku 2018 se, v souladu s novým směrem, jmenuje „Konstelace, rituál a drama“.

 

Důraz v tomto novém formátu leží především na osobnostním rozvoji, dále pak na rozvoji intuicevýrazu, prožití a zapojení těla. Méně pak na terapii. To znamená, že podobně jako v Janově ostatní práci, do konstelací se dostávají prvky z šamanismu, malé i větší rituály, zenově krátké intervence (tak zvaná „ristretta“), nebo třeba i dramatické prvky z antického divadla.

 

Další akcent leží na aktivitě a vlastní iniciativě každého z účastníků a na společném objevování nových možností konstelací. Jan je totiž přesvědčen, že na prahu třetího tisíciletí, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, netřeba rozdělování na ty, co „ví“, a na ty, kteří údajně „neví“ a tak se nechají vést.

 

Podstatně důležitější je odvaha každého z nás, objevovat neznámé cesty a dosud neodkryté možnosti a vytvářet tak změny nejen v nás samých, ale také v celé společnosti a světě, jehož jsme součástí.

 

Proto je Janův výcvik vlastně “náš výcvik” – kolektivní cesta k seberozvoji a plnému prožívání úžasného života.

Co se ve výcviku děje? Co můžete očekávat?

Náš výcvik je koncipován tak, aby zajistil nejen vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim otevřel i tak zvané mytologické vnímání. Tento druh vnímání považujeme za hlavní podmínku úspěšné a ne-manipulativní konstelační práce.

 

Výcvik trvá přibližně jeden rok a obsahuje cca. 220 hodin výuky. Pro závěrečnou certifikaci konsteláře je potřeba získat během výcviku minimálně 20 hodin vlastní aktivní praxe a několik supervizí (bude při nástupu do výcviku upřesněno). Je ovšem též možné, celý výcvik absolvovat jako seberozvojový proces , který nemusí končit žádnou certifikací - například, pokud nechcete používat konstelace jako způsob obživy.

 

Teoretická a praktická (konstelační) náplň výcviku (výběr):
• Základní konstelační zákonitosti a pravidla
• Definice a specifika různých systémů - co lze a co nelze konstelovat
• Vedení úvodního rozhovoru s klientem
• Jak se orientovat v jednotlivých zápletkách a používat uvolňující věty?
• Rizika a hranice konstelační práce - jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
• Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
• Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
• Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

 

A dále:

Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat "na prknech, jež znamenají svět" - tedy v divadelním prostředí. V další části půjdeme na různá "silová" místa, kde budeme zkoumat vliv "genia loci" na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních mezilidských interakcí. Prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace. Výcvik obsahuje také řádově desítky cvičení a malých rituálů.

 

Konstelace v Janově pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Jsou totiž založeny na symbolickém charakteru dění, vyjmutí z racionálního časoprostoru či používání meta-logické řeči, gest atd..

 

Rituál a konstelace
se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh". To samozřejmě neznamená, že by si neměli hlídat své hranice a nemohli říci "stop", pokud se pro ně něco ubírá "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost.

 

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace nebo s dechovými technikami. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník.

Podmínky pro přijetí, technikálie, další lektoři

Certifikace
Při splnění podmínek výcviku (ne větší absence než 20%, splnění praxe, účast na intervizích ČASKu, vlatní supervidovaná konstelace) dostanou účastníci od Jan Bílého certifikát o absolvování výcviku, který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky

 

Podmínky pro vstup do výcviku
Pro vstup do výcviku je podmínkou účast na minimálně jednom víkendovém semináři vedeným Janem. Dále doporučujeme účast na trojdílném webináři "Velká cesta". Podrobnosti a přihlášky na všechny naše semináře naleznete na stránce "kalendář akcí" na tomto webu.

 

Hosté výcviku
Do výcviku budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik kurzů. Zde je předběžný seznam hostů, kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):

• Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace (www.simhayoga.cz)
• Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
• Lada Jelínková,divadelní práce, improvizace, práce s výrazem a hlasem
• Ivana Wurstová, lékařka a šamanka
• Jan Kroča,silová místa a geomantie
a další.

 

Rozsah výcviku
Výcvik bude mít rozsah přibližně 220 vyučovacích hodin, tj. ca. 27 dní, které jsou rozděleny do několika zpravidla dvou a půldenních bloků (pátek odpoledne - neděle) a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní).

 

Cena výcviku

Kurzovné je 40.000,- Kč vč. DPH (splatných ve dvou splátkách) nebo 45.000,- Kč vč. DPH (splatných v pěti splátkách). Platba probíhá formou zálohových faktur a v obou případech je první zálohová faktura na 10.000,- Kč vč. DPH splatná do konce roku 2020.

KDO VÁS BUDE PROVÁZET?

Jan Bílý

Lektor Systemických konstelací 

Více o Janovi naleznete na jeho webových stránkách.

Lenka Konečná

Konstelace & Religio, organizátorka

Klára Marušincová

Psycholožka a hlavní asistentka

Jan Kohout

Asistent

+ další přizvaní lektoři a speciální hosté

Potřebujete pomoc?

E-mail
info@lenka-konecna.cz

Neváhejte mě kontaktovat, ráda Vám pomohu.

Postupuji vždy v souladu s obchodními podmínkamiochranou osobních údajů.