Přihláška na semináře s Janem Bílým

Důležité: 

• Vyplňte prosím všechny údaje v následující přihlášce
• Pokud se hlásíte na seminář jako pár, požádáme Vás o vyplnění celého jména a e-mailu Vašeho partnera/ky. 
• Potom zvolte v další části přihlášky seminář, na který se přihlašujete (lze zvolit i vícero seminářů, cena se sečte)

• Pokud chcete platbu hradit ze zahraničí či v jiné měně než v CZK, kontaktujte nás na: info@lenka-konecna.cz, protože v závislosti na podmínkách bank, může být převod zpoplatněn. 

• Přečtěte si prosím pozorně i naše podmínky účasti (dole) a zaškrtněte souhlas s obchodními podmínkami.
• Celou přihlášku odešlete.

• Po odeslání přihlášky Vám na Vámi uvedený mail přijde automatické potvrzení spolu s informacemi o účtu a variabilním symbolem. 
• Vaše účast na semináři je potvrzena až po zaplacení kursovného. 
• Pokud chcete seminář dát někomu jako dárek nebo máte jakékoliv dotazy, prosíme nejprve o zaslání mailu na info@lenka-konecna.cz

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o rodinné konstelace, která je ve vlastnictví Jana Bilého, IČO: 71524339. Jan Bily se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám kromě kordinátorky Lenky Konečné a to z organizačních důvodů. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (stačí e-mail na post@konstelace.info), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Dále beru na vědomí, že pokud mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. 

Další informace a kontakt: e-mail info@lenka-konecna.cz nebo telefonicky 736 222 406.


Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a dalších akcích Jana Bílého

(dále pouze “lektor”)

1. PLATNOST PŘIHLÁŠKY: Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celého kurzovného na účet  43-3669580207/0100. Faktura s variabilním symbolem a čáska k zaplacení vám bude zaslána na váš e-mail.

2. ÚČAST NA SEMINÁŘI: Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře.
Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci není, i když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu zde.

Semináře jsou formou osobního rozvoje a spirituálního růstu a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací. Tento záznam je určen pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění mimo okruh výuky nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. O případném záznamu budou účastníci semináře před jeho začátkem informováni.

3. STORNO PODMÍNKY: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Při pozdějším odhlášení propadá zaplacená záloha, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

Další informace o konstelacích, o tom, jak se na seminář připravovat a o možných rizikách a vedlejších účincích systemických konstelací naleznete zde.