PROČ JSEM TAK VYČERPÁN ZE SVĚTA KOLEM SEBE?

Tím, že se budeš učit laskavosti - první ze čtyř základních buddhovských podstat, můžeš žít život s vědomím jeho smyslu a opětovně ZÍSKAT ZTRACENOU ENERGII.

A tím nemám na mysli pouze laskavost k druhým, ale i SÁM K SOBĚ.

Je to však obtížné - se světem kolem nás i s tím, co se děje uvnitř naší mysli, našeho těla. 

A přesto EXISTUJE CESTA, jak se na chvíli zastavit a vrátit se sám k sobě. EXISTUJE ZPŮSOB jak zklidnit roztěkanou mysl a zažít klid, zažít přítomný okamžik - prostor, kde nejsou výčitky minulosti ani strach z budoucnosti. 

A tak jsme jednoho dne vymysleli, jak bychom skrze to, co sami žijeme a čemu věříme, pomohli druhým se přátelskému a laskavému postoji učit. Je to totiž dovednost, jako každá jiná. Dá se získat, dá se trénovat, dá se rozvíjet...

Laskavost, vstřícnost, přátelský, přijímající a podporující postoj k sobě je důležitým předpokladem zdravého a plného rozvoje naší osobnosti a nezbytným předpokladem k tomu, abychom doopravdy mohli mít rádi i druhé. 

 

Místo toho, abychom sami sebe odsuzovali nebo kritizovali své nedostatky, můžeme být k sobě laskavější a mít pro sebe více pochopení. Konečně, kdo říká, že musíme být dokonalí?

 

- Šimon Grimmich, Vnitřní prostor -

Všichni v hloubi duše známe na své otázky ty správné odpovědi.

Pokusíme se ti je v tomto semináři částečně ODKRÝT a ZVĚDOMIT.

Použijeme kombinaci Mindfulness, systemických konstelací a meditace

JAK V TOMTO SEMINÁŘI VNÍMÁME MINDFULNESS?

 • V semináři propojíme schopnost všímavosti (mindfulness) a laskavosti k sobě, díky čemuž sami sobě poskytneme výborný nástroj, jak lépe zvládat náročné emoce a nepříjemné myšlenky.
 • Všímavost představuje první krok – schopnost věnovat pozornost s otevřeností a zvědavostí našim nepříjemným myšlenkám a náročným pocitům (pocit nedostatečnosti, smutek, zlost, zmatek). Laskavost poté spočívá v tom, že odpovídáme na tyto nepříjemné myšlenky a pocity se vstřícností, soucitem a pochopením, abychom tak sami sebe mohli uklidnit, utěšit a podpořit v okamžicích, kdy je nám těžko.
 • Výzkumy ukazují, že laskavost k sobě významně podporuje duševní pohodu, pocit spokojenosti a štěstí, zmírňuje úzkostné a depresivní nálady, a může rovněž pomáhat v udržování zdravých návyků. Jsme-li všímaví a laskaví k sobě, povede to k větší lehkosti a pohodě v našem každodenním životě.

JAK V TOMTO SEMINÁŘI VNÍMÁME SYSTEMICKÉ KONSTELACE?

 • Systemické konstelace jsou fenomenologickou metodou. Skrze konstelaci se nám tak něco VYJEVUJE. V semináři je vnímáme jako metodou umožňující "Zření celku" - tedy způsob, jak můžeme na věci pohlížet s nadhledem a přesto být jejich součástí. K tomuto zření docházíme skrze cítění, skrze emoce.
 • V semináři budeme pracovat s tzv. minikonstelacemi, které budeme tvořit ve dvojicích až trojicích. Takto nám bude umožněno do přítomného okamžiku a bdělého vědomí vstoupit přímo a to nejen skrze své pocity, ale i druhých, kteří s námi budou v jednotlivých cvičeních. Rozvíjet a prohlubovat tedy budeme i naši vrozenou schopnost empatie.
 • Minikonstelace v tomto semináři vnímáme jako citlivé doplnění mindfulness technik. Proto budou jednotlivá cvičení zaměřena především na ZVĚDOMĚNÍ si ZDROJŮ laskavosti. Tedy toho, co nám na cestě k laskavosti pomůže.

JAK V TOMTO SEMINÁŘI VNÍMÁME MEDITACI?

 • Prostřednictvím meditace v sedě, všímavého pohybu nebo "procházení těla" (bodyscan), budeme rozvíjet laskavost k sobě i k druhým a vstřícnost a otevřenost vůči našemu vlastnímu prožívání - tedy „heartfulness“, která je nedílnou součástí mindfulness.

Kdo budou tví Průvodci?

Šimon Grimmich

„Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.“

Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na Univerzitě Karlově, kde dále pokračuji jako doktorand a věnuji se zkoumání zenové meditace.

Meditaci se plně věnuji od roku 2009. Od té doby jsem absolvoval řadu týdenních meditačních pobytů v Čechách, v Německu, ve Francii a v Indii, a pár měsíčních meditačních ústranní, ať už šlo o zen, vipassanu nebo kontemplaci.

Jsem učitelem mindfulness (všímavosti), v roce 2018 jsem absolvoval oficiální výcvik pro učitele MBSR (mindfulness based stress reduction) v Německu. 

Více o mě naleznete na stránkách mého projektu:

Lenka Konečná

"Vše na tomto světě má svůj čas a své místo."

Vystudovala jsem husitskou teologii a religionistiku na Univerzitě Karlově. Religionistiku jsem taktéž studovala na Äbo Akademi ve Finsku. Dodnes se plně ztotožňuji s tendencemi propojit vědu a duchovní svět - racionálno a spiritualitu.

Součástí mé cesty je i mnohaleté působení v obchodní sféře business, kde jsem do hloubky zakusila, co znamená syndrom vyhoření, mentální i fyzický kolabs způsobený stresem, disociace či nutnost přejít z ženského principu do mužského. Zároveň jsem získala neocenitelné zkušenosti v jedních s lidmi na všech společenských i finančních úrovních, sebedisciplíně, kritickém myšlení či psychohigieně. Mou základní otázkou se stalo "PROČ".

A právě proto jsem se začala věnovat systemickým konstelacím. Zatím jsem ještě neobjevila lepší metodu, která mi je schopna pomoci zřít podstatu - avšak s potřebným, nezaujatým nadhledem 🙂

Můj příběh si můžete přečíst ZDE.

Co se v semináři naučíš?

 • Jak na sebe nebýt tolik přísný.
 • Jak sám sebe motivovat spíše povzbuzením než sebekritikou.
 • Jak cvičit všímavost a laskavost doma i v běžném životě.
 • Způsob, jak zastavit svou mysl a zažít klid.
 • Jak se v sobě cítit v bezpečí.
 • Jak více rozvinout svou empatii k druhým a porozumění sám k sobě.
 • Proč je důležité věnovat pozornost jak rozumu tak i emocím.
 • Co je bytí v přítomnosti a jak nemyslet na minulost nebo mít strach z budoucnosti.

Společně 8 hodin, kombinace 3 technik, přítomnost 2 Průvodců

Pokud se na seminář LASKAVOST A JEJÍ ZDROJE přihlásíš do 15.9. 2019, cena bude 1.500,- Kč/os.

Cena od 16.9.2019 bude činit 1.800,- Kč

Seminář je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kdo už nějaké zkušenosti s všímavostí a meditací mají. Koncipovali jsme jej tak, aby se teorie učila praxí. Záleželo nám na tom, aby účastníci mohli každou techniku ochutnat natolik, že budou moci doma pokračovat sami.

 

Víme však, že i navzdory upřímnému rozhodnutí k tomu do svého života pravidelně zavést nový návyk, často dochází o samotě k vyprchání motivace.

 

Proto bychom rádi účastníky podpořili tím, že po absolvování semináře získají jako BONUS audio nahrávky vedených meditací.

 

Nazýváme to "After care" - tedy následnou péčí, kterou však budete věnovat SAMI SOBĚ.

 

A to my považujeme za tu hlavní cestu ke změně 🙂

 

Těšíme se na setkání 28.9.2019 na Letné.

Postupuji vždy v souladu s obchodními podmínkamiochranou osobních údajů.