Jedná se o původně skupinovou, terapeutickou metodu, používanou v rodinných systémech (rodinné konstelace) a kterou proslavil Bert Hellinger. Právem se mu přezdívá "otec konstelací". Dnes mají konstelace široké pole působnosti. Jelikož se jedná o práci se systémy, obecně je nazýváme "systemické konstelace". Nalezneme je v byznysovém prostředí jako firemní nebo business konstelace, které v Čechách zavedl Jan Bílý a v různých obměnách jsou známy i v Německu, Holandsku či ve Španělsku. Experimentální konstelace můžeme najít v divadle, v práci s mýty, jako "strukturální" konstelace, kde se pracuje s logickými úsudky apod. Velmi účinné se také jeví v práci s archetypy v kombinaci s archetypální psychologií anebo jako konstelace zdravotních symptomů, které v Čechách používají i lékaři.

Konstelace můžete zažít v terapeutovně při individuálním sezení, kde terapeut pracuje s figurkami nebo se značkami, které nahrazují další osoby. Přesto se stále nejvíce používají ve skupině. A již dávno neslouží jen jako jeden z nástrojů terapie, ale řadíme je spíše do oblasti osobnostního seberozvoje. Vždy záleží na daném konsteláři/ce (tedy na osobě, která konstelace vede) a na jeho osobním zaměření a vzdělání. Poznáte rozdíl mezi konstelací od terapeuta nebo od byznysově zaměřeného člověka a právě dle toho doporučujeme si i konsteláře vybírat. Pokud se rozhodnete na konstelaci jít s finančním přesvědčením, člověk se zkušenostmi z firemního prostředí vám může být velmi užitečný, ale pro traumata z dětství se nejspíš, pokud nemá s konstelacemi mnohaleté zkušenosti, nehodí. 

 • 1
  Jak konstelace vypadají?
  Skupina účastníků sedí vždy v kruhu, který tak vymezuje konstelační prostor. Pokud má některý z účastníků zakázku (chce se konstelačně podívat na nějaký problém, který řeší), tak se posadí vedle konsteláře/ky na tzv. horkou židli a konstelář se jej začne vyptávat na to, s čím přišel. Účelem tohoto rozhovoru je zjistit pravou zakázku tj. "o co doopravdy běží", protože někdy klient přijde s něčím, co ještě nemá zcela formulované, anebo je pravá zakázka schována pod sekundárními informacemi. Proto se nikdy nemusíte bát si sednout na židli vedle konsteláře, když ještě pořádně svou zakázku neumíte vysvětlit. Prací konsteláře je zakázku odhalit, ale může se stát, že vám řekne, že "máte nechat polívčičku ještě chvíli vařit". Stejně to tak dělal i Bert Hellinger, někdy je totiž potřeba dát našim otázkám ještě čas k dozrání.

 • 2
  Zakázka je formulována - vybíráme do rolí
  Jakmile má konstelář/ka veškeré informace, aby mohl/a postavit konstelaci, navrhne klientovi/ce osoby, které budou v konstelaci stát. Dáme příklad, zakázka klientky byla: "probémy s dospívající dcerou". Konstelář navrhne tedy do rolí tyto osoby: Zástupkyni, která bude "hrát roli" klientky, zástupce za manžela a tedy otce dívky a zástupkyni za dceru. Klientka se poté vydá mezi účastníky a zcela intuitivně si vybere zástupce do těchto rolí. Nejdříve je staví vedle sebe do řady a když jsou "na scéně" všichni, jednotlivě je rozestaví v prostoru, kde se bude konstelace odehrávat. Nikoho nestaví do pozic (nesocháme), pouze je nasměruje tam, kam se dívají, poté si jde opět sednout ke konsteláři a celou konstelaci pozoruje z venčí. 

 • 3
  Kouzlo zástupného cítění
  Existují teorie o tom, co se v konstelačním poli děje, ale jisté je, že jakmile se zástupci nacítí do svých rolí, velmi často se začnou chovat podobně či mohou používat stejná slova nebo gesta jako jejich "předlohy", aniž by se s nimi někdy setkali. Poté přichází ke slovu konstelář, který začne konstelaci vést. Důležité je, aby tak činil nemanipulativně, jinak systém nespolupracuje a zástupcům se v rolích může udělat i špatně. To je opět jeden ze způsobů, jak můžete poznat, zda-li konstelář/ka vede konstelaci dobře. Přesto je zlatým pravidlem si za každých okolností HLÍDAT SVÉ HRANICE. 

Pravidlo č. 1

VŽDY můžete odmítnout roli a NIKDY vás k ní nikdo nemůže nutit. Ano, ani tím manipulativním způsobem, že se lidé mají tendenci "bránit tomu, co jim má dát nejvíce". V takovém okamžku udělejte, prosím, na konsteláře dlohý nos a buďte ideálně NEVYCHOVANÍ. Ani konstelář, ikdyž se tak může tvářit, neví, co je pro vás nejlepší 🙂

Pravidlo č. 2

Kdykoliv, kdy vám není v konstelaci dobře, můžete konsteláře požádat, ABY VÁS VYMĚNIL. Správný konstelář by to měl sám vidět, ale přesto pamatujte, že hranice si musíte chránit především sami. Konstelace by něměly být o retraumatizaci anebo o emočním rozsekání. Mají sloužit k léčení a urovnávání systému a to se nemusí dít vždy skrze histerický pláč. Ba naopak, čím dál tím více se přikláníme k tomu, že smích léčí daleko efektivněji.

 • 4
  Výsledek konstelace
  Konstelace končí okamžikem, kdy konstelář konstelaci ukočí a vyzve zástupce, aby vystoupili ze svých rolí. Vystupuje se tak, že opravdu fyzicky naznačíte, že z něčeho vystupujete. Můžete se i trochu proskákat nebo protřepat. Po skončení konstelace opět platí dvě pravidla:

Za prvé

Ten, kdo měl konstelaci, většinou vůbec nechápe, co se právě událo, i když všem okolo je to naprosto jasné. Důvodem je, že konstelace působí skrze obraz a prožitek, což pracuje s naším podvědomím, ale naše hlava to často nepobere. Právě ona si totiž vytvořila obraz nějaké životní situace a klient ho v konstelaci viděl najednou jinak. V případě naší klientky, která měla zakázku: "Problémy s dcerou" se v konstelaci ukázalo, že dcera je naprosto v pohodě, ale vadí jí, že se pozornost rodičů ubírá na ni, namísto toho, aby věnovali pozornost svému manželskému vztahu a tudíž sobě navzájem a ne jí, která je již téměř dospělá.

Za druhé

Konstelace nikdy neukazuje lepší pravdu ani není věšteckou koulí. Ale rozšíří naše vnímání situace a my vidíme svou zakázku z jiného úhlu pohledu i ostatních členů systému. Především objevíme sílu systému, jeho zákony a jak vypadá situace, kdy má každý své místo a vše je v co nejvíce možném harmonickém celku. V našem případě se klientka přestane orientovat pouze na dceru, ale otočí se na svého manžela, kterého konečně opět vidí. Ano, nyní nastává okamžik, kdy si musí oba nalít čistého vína o tom, kam jejich vztah spěje. Ale věnují pozornost sobě a to je první nadějný krok. Dcera se tak může stáhnout a "nechat to na nich". Tím se opět stává malou, vymaňuje se z rodinného zapletení. Ulevuje se dceři, protože není nucena vstupovat mezi své rodiče, ulevuje se klientce, protože vidí, o co ve skutečnosti jde a v konečném důsledku se ulevuje i manželovi, protože mu jeho žena opět věnuje pozornost a uznává jeho místo. Pamatujte, pokud se změní jeden člen systému, mění se systém celý.

OTÁZKY K PRŮBĚHU SEMINÁŘŮ:

Jak by mi to mohlo pomoci a je to vůbec v dnešní době aktuální?
Je prokázané, že člověk se nejhůře cítí, když je ztracen a "neví co dál" nebo "co s tím" a konstelace přináší nový úhel pohledu. Zároveň z psychologie víme, že naše psýché a především ego má několik sebeobranných mechanismů a jeden z nich je "snižování důležitosti". Je to ta věta, kterou zná každý z nás: "Ale vždyť to ještě není tak hrozný." anebo "Lidem se dějí horší věci než mě." Ale pokud jsme již začali uvažovat o nějakém druhu pomoci, nebo se již dlouhodobě necítíme šťastní či nás dokola trápí ty samé otázky, může to být jako tzv. syndrom vařící se žáby. Člověk je totiž přirozené adaptabilní a umí posouvat své hranice citlivosti. A tak se může stát, že stejně jako žába v kotli, pod který se pomalu přikládá, si nemusí všimnout, že se už vaří. A nakonec nezapomínejme na "moudré sobectví" - když nebude dobře nám, svému okolí tím nepomůžeme.
Budu zakázku říkat před ostatními?
Míru sdílení si určujete jen a jen vy, podle toho, jak v danou chvíli na místě cítíte. Můžete sdělit jen základní informace, rozpovídat se víc a nebo dokonce neříct vůbec nic. Ano, konstelace se dá postavit i "naslepo." Naší prací je postarat se o to, aby prostředí, ve kterém se budeme setkávat, bylo bezpečné a důvěrné. Ze zkušenosti víme, že náš humor a bezprostřednost k tomu pomohou.
Co se ode mě v roli zástupce očekává?
Představa, že si vás někdo vybere do konstelace jako zástupce, třebaa... za babičku....ve vás může vyvolat pochyby, "co mám teď sakra dělat". Věřte, že v realitě je to mnohem snazší. My vás budeme postupně provázet jednotlivými kroky konstelace a ty vám již hodně napoví. Budeme se vás ptát na konkrétní otázky - např. Jestli se chcete někam pohnout...Zda máte k někomu dalšímu vztah....Jestli je pro vás nějaký obraz/pohyb horší nebo lepší apod. Ve chvíli, kdy stojíte jako zástupce, tak většinou víte. A pokud ne, tak i to je v konstelaci důležité. Při výběru zástupců do rolí v konstelaci máte vždy právo říci: "Ne, teď nechci!" A to je opravdu běžné a při konstelační práci k tomu vždy vyzýváme. Je to skvělé pro trénink naslouchání svému vnitřnímu hlasu.
Nejsem ještě rodič či jsem prarodič. Jsou nevychované konstelace vhodné i pro mne?
Nevychované konstelace nejsou zdaleka jen o výchově a rodičovství. Paleta života je opravdu pestrá a tak v některých konstelacích můžeme mít jako téma např. úzkost, partnerské neshody, vztah k vlastním rodičům a nebo setkání s vnitřním dítětem. Výchovou v té naší lidské tlupě procházíme opravdu všichni, ať už jako děti, rodiče či prarodiče. I když zrovna před sebou netlačíte kočár či neřešíte drzého puberťáka zavřeného v pokoji, věřte, že v Nevychovaných konstelacích najdete vždy něco i pro sebe.
Bude tam několik lidí a mají také problém, jak to bude probíhat?
Konstelace působí vždy na všechny zúčastněné. Bývá tedy pravidlem, že můžete dostat odpovědi na své otázky, aniž byste stavěli svou zakázku. Děje se to už jenom tím, že přihlížíte konstelaci jako divák v kruhu anebo stojíte v některé z rolí. Pokud však cítíte, že si svou konstelaci potřebujete postavit, jednoduše se přihlásíte a konstelář s vámi začne pracovat.

OTÁZKY K PRŮBĚHU SEMINÁŘŮ:

Jak by mi to mohlo pomoci a je to vůbec v dnešní době aktuální?
Je prokázané, že člověk se nejhůře cítí, když je ztracen a "neví co dál" nebo "co s tím" a konstelace přináší nový úhel pohledu. Zároveň z psychologie víme, že naše psýché a především ego má několik sebeobranných mechanismů a jeden z nich je "snižování důležitosti". Je to ta věta, kterou zná každý z nás: "Ale vždyť to ještě není tak hrozný." anebo "Lidem se dějí horší věci než mě." Ale pokud jsme již začali uvažovat o nějakém druhu pomoci, nebo se již dlouhodobě necítíme šťastní či nás dokola trápí ty samé otázky, může to být jako tzv. syndrom vařící se žáby. Člověk je totiž přirozené adaptabilní a umí posouvat své hranice citlivosti. A tak se může stát, že stejně jako žába v kotli, pod který se pomalu přikládá, si nemusí všimnout, že se už vaří. A nakonec nezapomínejme na "moudré sobectví" - když nebude dobře nám, svému okolí tím nepomůžeme.
Budu zakázku říkat před ostatními?
Míru sdílení si určujete jen a jen vy, podle toho, jak v danou chvíli na místě cítíte. Můžete sdělit jen základní informace, rozpovídat se víc a nebo dokonce neříct vůbec nic. Ano, konstelace se dá postavit i "naslepo." Naší prací je postarat se o to, aby prostředí, ve kterém se budeme setkávat, bylo bezpečné a důvěrné. Ze zkušenosti víme, že náš humor a bezprostřednost k tomu pomohou.
Co se ode mě v roli zástupce očekává?
Představa, že si vás někdo vybere do konstelace jako zástupce, třebaa... za babičku....ve vás může vyvolat pochyby, "co mám teď sakra dělat". Věřte, že v realitě je to mnohem snazší. My vás budeme postupně provázet jednotlivými kroky konstelace a ty vám již hodně napoví. Budeme se vás ptát na konkrétní otázky - např. Jestli se chcete někam pohnout...Zda máte k někomu dalšímu vztah....Jestli je pro vás nějaký obraz/pohyb horší nebo lepší apod. Ve chvíli, kdy stojíte jako zástupce, tak většinou víte. A pokud ne, tak i to je v konstelaci důležité. Při výběru zástupců do rolí v konstelaci máte vždy právo říci: "Ne, teď nechci!" A to je opravdu běžné a při konstelační práci k tomu vždy vyzýváme. Je to skvělé pro trénink naslouchání svému vnitřnímu hlasu.
Nejsem ještě rodič či jsem prarodič. Jsou nevychované konstelace vhodné i pro mne?
Nevychované konstelace nejsou zdaleka jen o výchově a rodičovství. Paleta života je opravdu pestrá a tak v některých konstelacích můžeme mít jako téma např. úzkost, partnerské neshody, vztah k vlastním rodičům a nebo setkání s vnitřním dítětem. Výchovou v té naší lidské tlupě procházíme opravdu všichni, ať už jako děti, rodiče či prarodiče. I když zrovna před sebou netlačíte kočár či neřešíte drzého puberťáka zavřeného v pokoji, věřte, že v Nevychovaných konstelacích najdete vždy něco i pro sebe.
Bude tam několik lidí a mají také problém, jak to bude probíhat?
Konstelace působí vždy na všechny zúčastněné. Bývá tedy pravidlem, že můžete dostat odpovědi na své otázky, aniž byste stavěli svou zakázku. Děje se to už jenom tím, že přihlížíte konstelaci jako divák v kruhu anebo stojíte v některé z rolí. Pokud však cítíte, že si svou konstelaci potřebujete postavit, jednoduše se přihlásíte a konstelář s vámi začne pracovat.

CO MI SEMINÁŘ Z DÍLNY NEVYCHOVANÝCH KONSTELACÍ MŮŽE PŘINÉST?

 • ZÍSKÁTE JINÝ ÚHEL POHLEDU
  Jedno staré přísloví říká, že "přes stromy není vidět les". Konstelace pomáhají získat nadhled, nezabývat se jednotlivostmi, ale vidět vše jako celistvý příběh.
 • INFORMACE Z OBLASTI DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE
  V dnešní nelehké době jsou dětští psychologové doslova přetíženi. Objednávací doba je i půl roku. Na tomto semináři budete mít možnost se na vše vyptat dětské psycholožky s dlouholetou praxí.
 • MŮŽETE ZJISTIT PŘÍČINU
  Nejhůře se člověk cítí, když je ztracený a neví. V konstelaci můžete odkrýt příčiny toho, co se vám děje. Tím se zároveň můžete nasměrovat na novou cestu ve svém životě.
 • ZLEPŠENÍ VZTAHŮ
  Když máme děti, vnoučata nebo se o nějaké děti staráme, máme vztah nejenom s nimi, ale stále také se svými rodiči. Naše vztahy s těmi, kdo nám dali život, se totiž ve vztazích s těmi, o které se staráme a vychováváme, odráží. V konstelacích se snažíme o "narovnání systému". Běžné tedy je, že přijdete se zakázkou, která se týká dětí a odejdete s řešením, které se týkalo vašich rodičů.

"Kdokoli, kdo se vydá na seberozvojový seminář, si zaslouží úctu za svou odvahu." 

MŮŽE TOTIŽ ZJISTIT:

 • JAK DŮLEŽITÉ JE PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST
  Mohu zjistit, že je někdy nezbytné převzít svou část zodpovědnosti i za nehezké věci, které se mi (nebo mým dětem) mohou dít. To se nejčastěji děje v partnerském vztahu, kde jsou oba zodpovědní jak za to dobré, tak i za to špatné 50% na 50%.
 • ŽE NĚKTERÝM VĚCEM NELZE POROZUMĚT
  Bert Hellinger, otec konstelací, zakazoval po konstelaci, o tom, co se v ní dělo, mluvit. Říkal, že tak nejlépe působí na naše podvědomí. I když my se snažíme některé konstelace alespoň jemně "doťuknout", může se vám stát, že budete odcházet s jedním velkým "NEVÍM". Ale nebojte se, je to naprosto v pořádku. Naopak tím, že vyřadíme rácio, otevíráme široké dveře možností do kořán.
 • ŽE MUSÍ ZAČÍT U SEBE
  Často máme tendenci ukazovat na vnější okolnosti, o kterých si myslíme, že "za to mohou". Není tomu tak, změna vždy začíná u nás...

A naším úkolem i přáním je, bezpečně vás tímto vším provést a připravit vám seminář, na který budete rádi vzpomínat.

 

TÝM NEVYCHOVANÝCH KONSTELACÍ

Pokud se chcete přihlásit na některý z našich seminářů, svou přihlášku pošlete na: koordinace@lenka-konecna.cz 


REFERENCE OD NAŠICH ÚČASTNIC

Nevychované konstelace byly moc pěkné, byla tam super atmosféra a Klářina a Lenčina práce se mi moc líbila. Ve spoustě situací, které se tam probíraly, jsem se viděla.
Kateřina Z.
Několik dní po semináři jsem si na jedné taneční akci dovolila něco, co už roky ne. Moje nevychovaná se plně projevila a ukázalo se mi, že její chování není destruktivní. Že to byla jen představa, kterou jsem si vytvořila. Že jsem si už v dětství nastavila vnitřní pravidla svého chování dle očekávání svého okolí. Myslela jsem si, že moje "vnitřní nevychované já" je nebezpečné. Ale ten večer byla reakce mého nynějšiho okolí v naprosté pohodě a klidu. Očekávala jsem nesouhlas a kritiku...opět pozůstatky z dřívějška. A tak se mi stalo to, o čem jsme na (Ne)vychovaných mluvili. Zlobivka se uvolnila a nabila tím vychovanou, která se teď cítí velmi uvolněně a zároveň podporuje zlobivku, protože cítí, že je to tak v pořádku. A v tom je mi teď fakt dobře.
Dana Č.
Seminář "Nevychované konstelace" byl mou první osobní zkušeností s konstelacemi. Na rozdíl od jiných metod - Cesty nebo Regresní terapie, jsou konstelace jiné v tom, že tam člověk není sám jen s terapeutem, ale v kolektivu dalších lidí. O to byl celý večer zajímavější. Obě lektorky vedly seminář velice citlivě a jemně. Překvapila mne lehkost vzájemného napojení i celkový dojem, že nikdo nemá starosti sám, ale každý má ty své. V případě hledání cesty ke zlepšení vzájemných vztahů v rodině a zejména s dětmi vřele doporučuji.
Kateřina D.
Moje děti sice letos dosáhly věku dospělosti, přesto jsem ale ráda přijala pozvání na seminář. Nedá se nic dělat, i po 18 narozeninách jsou to pořád moje miminka :). Na druhou stranu já pro mojí mámu taky asi navždycky zůstanu tou malou holčičkou. I když je tedy poněkud pozdě, pořád se snažím děti "vychovávat" a pořád čelím pokusům o "výchovu" ze strany mých rodičů :). Můžeme aspoň někdy odhalit a případně neopakovat ve výchově dětí přehmaty našich rodičů? A můžeme na naše rodiče přestat opovržlivě shlížet optikou teenagera? Kdo hledá odpovědi, může je tady najít. Moc jsem si užila průvodní slovo a nadhled systemických konstelací a bavily mě i obě jejich průvodkyně. Lenka, která energicky moderuje hravá konstelační cvičení a Klárka, která zase program citlivě doplňuje informacemi a příklady ze svojí terapeutické praxe. Tleskám a děkuji za milé setkání.
Margareta N.

VŽDY POSTUPUJEME V SOULADU SE ZÁSADAMI GDPR A S NAŠIMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

© 2022 Nevychované konstelace