Jitka Vodňanská – zážitek a prožitek. Konstelace jako fenomenologická metoda. (Část 3.)

Píši s odstupem – času i prožitku. Píši v horách, v magickém čase Velikonoc. Píši ve Španělsku, kde proudí emoce. Píši v malém městečku jménem Ojén, při hudbě od Estase Tonneho. Vše zde se mě silně dotýká, vše mnou rezonuje. Píši o prožitku, který byl z počátku jakýmsi zúčastněným pozorováním, jak se v religionistice nazývá návštěva skupiny, o kterou se zajímáte. Ale dají se konstelace „jen a pouze pozorovat“? Navazuji zde na své setkání s prací Jitky Vodňanské, kterou jsem blíže –  skrze její knihu – představila v první části svého článku.

Tak nějak vypadá elementární vymezení religionistova východiska pro psaní takovéhoto článku. Říká se tomu „uzávorkování“ předporozumění. Badatel to dělá z toho důvodu, aby byl schopen odlišit svou předpojatost, svou vlastní osobnostní determinaci od zkoumaného tématu.

Tento postup by měl sloužit k tomu, aby byly výsledky bádání co nejvíce nezabarvené religionistovou intencí, jeho pohledem na svět – jím samým.

Jde to ale v případě systemických konstelací?

Jedni říkají: „Mělo by! Jedná se přeci o metodu – přístup – techniku a my můžeme zůstat pouze pozorovateli“. Druzí tvrdí: „Nelze něco prožít a zůstat tím nedotčen – tj. neprojít proměnou.“

Toto bývá jeden z rozdílů mezi teology a religionisty – míra osobní (NE) angažovanosti v daném tématu.

Systemické konstelace jako fenomenologická metoda.

Konstelace jsou fenomenologickou metodou. Pojem fenomenologie pochází od německého filosofa s českými kořeny – Edmonda Husserla.

Fenomén, tedy JEV, zde hraje zásadní roli. Při konstelaci se nám totiž VYJEVUJE SYSTÉM.

Většina z nás zná nejčastěji rodinné konstelace. V tomto případě se tedy skrze konstelaci vyjevuje rodinný systém.

Existují i jiné druhy systemických konstelací, které se v současnosti nazývají obecně „experimentálními“ a jedná se o takové konstelace, kde nejde primárně o rodinný systém. Mohou se zabývat peněžními přesvědčeními, divadlem, podnikáním aj.

Každý z nás je součástí různých systémů, do kterých v průběhu života vstupuje a ze kterých zase vystupuje. Existuje však jeden, do kterého se narodíme a zůstáváme v něm po celý život – naše rodina (a to včetně předchozích generací, našich předků).

Náš rodinný systém je náš základ, naše osobní determinace, to ,co nás prvotně formuje. Je to něco, co nemůžeme opominout, něco, co se v nás PROJEVUJE po celý náš život.

Pro účely tohoto článku uvádím jen tento základní popis. Asi nejlepší zdroj (kromě knih) můžete nalézt na internetových stránkách Jana Bílého, který se velmi zasloužil o rozmach této metody v České republice.

Zdroj: Blog Jana Bílého

Jak konstelace probíhají?

V zásadě můžete zažít dva druhy konstelací. První je v rámci individuálního sezení, kde jste jen vy a konstelář, který používá k „nazírání systému“ figurky nebo papírové značky. Může se jednat o koučingové, terapeutické či duchovně rozvojové sezení. Často jsou tyto přístupy kompilací – stejně tak jako ve skupinové práci.

Druhým způsobem, o kterém budu psát i v tomto článku, je skupinové setkání, kde místo figurek a papírových značek do konstelací vstupují živí lidé.

V obou případech se objevuje klient, který přichází se zakázkou. Jedná se o problém či otázku, kterou řeší ve svém osobním či profesním životě.

Konstelace je pak metodou, která mu umožní vidět spojitosti, příčiny, či celistvost své otázky z jakéhosi nadhledu.

V případě skupiny klient vysloví své zadání – otázku či problém, který chce „postavit“. Klient sám, popřípadě konstelář, vybere zástupce do rolí, které se budou v konstelaci objevovat.

Lidé v rolích jsou zástupci a nacházejí se v tzv. zástupném cítění. Stále není jasné, jak je toto zástupné cítění možné, ale lidé v rolích opravdu cítí a prožívají to, co jejich předlohy.

Skrze toto zástupné cítění dochází k jakési novodobé formě archaického divadla, kdy klient má svou otázku či problém živě zprostředkován.

Klient nejen může vidět povahu své otázky, ale především jí prožívá.

A právě tento PROŽITEK je kýženým cílem konstelací. Prožitek je totiž to, co mění podvědomí klienta, je tím, co dokáže odpovídat na otázky, řešit problémy a léčit.

—————-

Nyní máme tedy základní představu o tom, co jsou konstelace a můžeme se pustit do toho hlavního – jak, z mého pohledu, vypadal terapeuticko-konstelační seminář Jitky Vodňanské.

Krásné Velikonoční pondělí

Lenka

 

Tento článek navazuje na: Jitka Vodňanská – zážitek a prožitek. Kniha a konstelační seminář. Část 2.

Tento článek pokračuje posledním dílem: Jitka Vodňanská – zážitek a prožitek. Psychoterapeuticko-konstelační seminář. Část 4.

Lenka Konečná
Poslouchám příběhy lidí a chtějí-li, pomáhám jim hledat příčinu toho, co se jim v životě děje. A pokud ji naleznou, ukazuji jim, že existuje nespočet nových cest, po kterých se mohou vydat. Metodami, které jsou mi při tomto nápomocny, jsou především mindfulness a systemické konstelace. Můj příběh si přečtěte zde:
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • E-BOOK ZDARMA
  • Křeččí kolečko vnímám jako neustále se opakující koloběh něčeho, co nás vyčerpává, stresuje, zanechává prázdnými. A právě na svém osobním příběhu ukazuji PROČ se tomu tak děje a JAK z toho můžeme vystoupit a tu energii získat zase zpět.

  • Nejčtenější články
  • Kategorie
  • Těším se na vás na Facebooku