Přihláška na seminář

"Rodinné konstelace a Ristretta s Janem "

Důležité: 

  • Vyplňte prosím všechny fakturační údaje (níže).
  • Pokud se hlásíte na seminář jako pár, požádáme Vás o vyplnění celého jména a e-mailu Vašeho partnera/ky. 
  • Přečtěte si, prosím, pozorně i naše podmínky účasti (dole). Po seznámení s Obchodními podmínkami zaškrtněte, že s nimi souhlasíte.
  • Celou přihlášku odešlete.
  • Po odeslání přihlášky Vám na Vámi uvedený e-mail přijde automatické potvrzení a zálohová faktura spolu s informacemi o účtu a variabilním symbolu.
  • Vaše účast na semináři je potvrzena až po zaplacení kurzovného. 
  • Pokud chcete seminář dát někomu jako dárek nebo máte jakékoliv dotazy, prosíme nejprve o zaslání e-mailu na info@lenka-konecna.cz
  • Pokud chcete platbu hradit v EUR a ne v CZK, kontaktujte nás na: info@lenka-konecna.cz. Na základě domluvy upravíme zálohovou fakturu.

Vyplněním a odesláním osobních údajů ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o rodinné konstelace, která je ve vlastnictví Jana Bilého, IČO: 71524339. Jan Bily se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám kromě kordinátorky Lenky Konečné a to z organizačních důvodů. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (stačí e-mail na post@konstelace.info), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Dále beru na vědomí, že pokud mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. 


Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a dalších akcích Jana Bílého

(dále pouze “lektor”)

1. PLATNOST PŘIHLÁŠKY: Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celého kurzovného na účet CZK: 2601662607/2010 nebo na účet EUR: 2201662608/2010. Zálohová faktura s variabilním symbolem a čáska k zaplacení vám bude zaslána na váš e-mail. Po obdržení částky na jeden z našich účtů Vám bude zaslán emailem i daňový doklad. Jsme plátci DPH.

2. ÚČAST NA SEMINÁŘI: Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinnost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během semináře vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován, i když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu zde.

Semináře jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. V některých předem ohlášených případech je seminář/přednáška zaznamenáván/a na video za účelem zveřejnění jeho/její části nebo i celého semináře/přednášky (např. na YouTube-kanálu lektora). V těchto případech na to účastníci budou předem upozorněni a bude jim předloženo k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR. Ti z účastníků, kteří nebudou chtít být na záznamu zachyceni, dostanou k tomu speciální instrukce (např. jim bude poskytnuto místo, které kamera nezabírá nebo jejich vlastní konstelace nebude zaznamenávána). 

3. STORNO PODMÍNKY: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Při odhlášení se ze semináře 13 - 4 dny před zahájením propadá 1/3 kursovného. Obě storna platí, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Organizátor si vyhrazuje možnost náhradníka odmítnout. Při pozdějším odhlášení kurzovné nevracíme s výjimkou potvrzeného vážného onemocnění (v takovém případě platí storno 500,- Kč). Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. Změna místa konání je vyhrazena (v rámci stejného města).

Další informace o konstelacích, o tom, jak se na seminář připravovat a o možných rizikách a vedlejších účincích systemických konstelací naleznete zde.

Detailní Obchodní podmínky naleznete zde:


Potřebujete-li s čímkoli pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

+420 736 222 406