Cyklus webinářů

VELKÁ CESTA

s Janem Bílým a Lenkou Konečnou

Korona nám znemožnila dělat živé semináře, ale právě v této době je lidem úzko a hledají možná více než kdy jindy odpovědi a pomoc.

Nemáte nazbyt čas ani tisíce, aby jste navštívili běžné víkendové semináře nebo individuální terapeutické sezení?

Hledáte odpověď na to, odkud pochází vaše strachy a jak se s nimi vypořádat?

Pro šťastnější vztahy nechcete číst stohy knih, ale chcete slyšet to nejdůležitější přímo z praxe?

Co Vás na webinářích VELKÉ CESTY potká?

Gauguin obraz, jehož název nám byl inspirací k našemu “monumentálnímu” webináři, vytvořil během čtyř týdnů na konci roku 1897 v chýši na Tahiti, kterou si sám postavil. V jistém smyslu to měla být jeho umělecká závěť. V hluboké krizi malíř svými prostředky hledal odpovědi na základní otázky lidské existence: Odkud přicházíme, co jsme a kam kráčíme.

Na tyto otázky nelze odpovědět, aniž bychom se zabývali “celkem”, tedy věcmi, které nás a naši pozemskou existenci přesahují. Bert Hellinger, zakladatek systemických konstelací však řekl, že v komunikaci s tím, co je větší, mají smysl pouze tři slova: Prosím, děkuji a ano.

Je tedy poznání (gnosis) a porozumění těmto “velkým” otázkám vůbec slučitelné s čímkoliv, co se přenáší v podobě obrazu a slov skrze internetové sítě, digitálně, skrze “webinář”?

Dá se o tom vůbec promluvit?

My jsem přesvědčeni, že jakkoliv nenalezneme jednoznačnou odpověď, můžeme se skrze konstelační zkušenosti, meditační cvičení, dialog a sdílení (a třeba i za pomocí malých “online”-konstelací) k odpovědím přiblížit.

Každý ze tří večerů se budeme zabývat jiným okruhem toho, co je “větší” než my. 

Budeme zkoumat systemické souvislosti a klást možná víc otázek, než dávat odpovědí. Ale to se nám zdá v pořádku, neboť schopnost se správně ptát je v třetím tisíciletí určitě důležitější, než umění dávat odpovědi.

1. VEČER

Odkud přicházím?

Rodina, naši předkové a rodiče. Ti, kterým vděčíme za život, ale které chceme stále a stále napravovat nebo jim pomáhat a zachraňovat je. 

Právě od nich můžeme získat obrovské dary, ale i přebrat zátěže, které nám ztrpčují život. Pocity viny (tohle mi patří...), syndrom oběti (proč se toto děje jenom mě...) nebo negativní finanční přesvědčení (na tohle nemám, proč mám dluhy...) jsou jen špičkou ledovce. V minulosti často leží klíč k naší budoucnosti, jen ho musíme umět objevit.

2. VEČER

Co jsem?

Človek je sociální tvor a vztahy jej formují. Nejdříve rodina a pak přátelé, zájmové spolky, kolegové v práci a především partneři...

Jak prožíváme naše vztahy? Činíme stále se dokola opakující se chyby? Točíme se v křeččím kolečku, ze kterého nevidíme cestu ven?

Anebo jsme na začátku vztahu a víme, že pokud ho chceme prohloubit a prožívat šťastně, je potřeba na něm pracovat?

Jak porozumět zákonitostem vztahů a vyvarovat se zbytečných problémů?

3. VEČER

Kam kráčím?

Kolik z nás je těch šťastných a může říci, že našlo své poslání? 

Tyto otázky jsou možná dnes aktuálnější více, než kdy před tím.

Stojíme totiž na prahu obrovských změn. Korona nám ukazuje, že svět už nebude to, co býval. Prožíváme nejistotu a strach, protože víme, že se něco zásadního mění.

Jak s tím ale naložit? Jak vzít osud do svých rukou a žít smysluplně? Anebo se musíme vzdát veškeré kontroly a naslouchat tomu, co je v nás autentické?

Kdo Vás bude webinářem provázet?

JAN BÍLÝ

patří k jakýmsi "otcům zakladatelům" systemických konstelací v České republice. Jeho semináři za dvacet let působení prošlo tisíce klientů. Již patnáct let vede konstelační výcviky, byl jedním ze zakladatelů České asociace systemických konstelací (ČASK) a patří mezi tvůrce tzv. business konstelací. Je autorem devíti knih. Více o Janu Bílém a konstelační metodě se můžete dočíst ZDE.

LENKA KONEČNÁ

vystudovala teologii a religionistiku na Karlově Univerzitě a své znalosti kombinuje se systemickými konstelacemi. Je autorkou e-booku "Svět mužského a ženského principu" a přednáší o světových náboženstvích pro veřejnost. S Janem spolupracuje od počátku roku 2019. Organizuje jeho semináře a na některých seminářích je spolulektorkou. Více se můžete dočíst ZDE.

Zde se do VELKÉ CESTY můžete přihlásit

Termíny vysílání
9.11. & 23.11. & 9.12. 2020
Materiály a link budou vždy zaslány den před konáním vysílání
Záznam webináře bude k dispozici po 10 dní od skončení vysílání.

Pohled do zákulisí 

Zde se do VELKÉ CESTY můžete přihlásit

Potřebujete-li s čímkoli pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

+420 736 222 406

Postupujeme vždy v souladu s obchodními podmínkamiochranou osobních údajů.