PŘIHLÁŠENÍ

Královská cesta

(13.6. 2023)

  • Vyplňte, prosím, níže všechny fakturační údaje.
  • Pokud se hlásíte na seminář jako pár, požádáme Vás o vyplnění celého jména a e-mailu Vašeho partnera/ky. 
  • Přečtěte si, prosím, pozorně i naše podmínky účasti (dole). Po seznámení s Obchodními podmínkami zaškrtněte, že s nimi souhlasíte. Poté přihlášku odešlete.
  • Po odeslání přihlášky Vám na Vámi uvedený e-mail přijde automatické potvrzení a zálohová faktura spolu s informacemi o účtu a variabilním symbolu.
  • Vaše účast na semináři je potvrzena až po zaplacení kurzovného. 
  • Pokud chcete seminář dát někomu jako dárek nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na info@lenka-konecna.cz

Je nám líto, ale veškerá místa jsou obsazena.


Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a dalších akcích

Jana Bílého a Lenky Konečné

(dále pouze “lektor”)

1. PLATNOST PŘIHLÁŠKY: Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celého kurzovného na účet CZK: 2601662607/2010 nebo na účet EUR: 2201662608/2010. Zálohová faktura s variabilním symbolem a čáska k zaplacení vám bude zaslána na váš e-mail. Po obdržení částky na jeden z našich účtů Vám bude zaslán emailem i daňový doklad. Jsme plátci DPH.

2. ÚČAST NA SEMINÁŘI ČI WEBINÁŘI: Účast na akcích Jana Bílého a Lenky Konečné je dobrovolná. Seminář či webinář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinnost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během akce vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován, i když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu zde.

Pořádané akce jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. V některých předem ohlášených případech je seminář/přednáška zaznamenáván/a na video za účelem zveřejnění jeho/její části nebo i celého semináře/přednášky (např. na YouTube-kanálu lektora). V těchto případech na to účastníci budou předem upozorněni a bude jim předloženo k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR. Ti z účastníků, kteří nebudou chtít být na záznamu zachyceni, dostanou k tomu speciální instrukce (např. jim bude poskytnuto místo, které kamera nezabírá nebo jejich vlastní konstelace nebude zaznamenávána). 

Účastník zároveň souhlasí, s tím, že webinář bude zaznamenáván pro účely budoucího prodeje. Záznam je proveden tak, že zůstává zcela zachována účastníkova anonimita i terapeutické tajemství. 

3. STORNO PODMÍNKY: Při odhlášení se ze semináře do 14-ti dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Při odhlášení se ze semináře 13 - 4 dny před zahájením propadá 1/3 kurzovného. Obě storna platí, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Organizátor si vyhrazuje možnost náhradníka odmítnout. Při pozdějším odhlášení kurzovné nevracíme s výjimkou potvrzeného vážného onemocnění (v takovém případě platí storno 500,- Kč).  Storna v důsledku Korona viru řešíme individuálně. V těchto případech nás, prosím, kontaktujte. Peníze buď vracíme nebo necháváme jako kredit na budoucí akce. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. Změna místa, času i data konání je vyhrazena.

Pokud se chcte odhlásit z webináře, prosím, kontaktujte nás na info@lenka-konecna.cz a doluvíme se na dalším postupu. 

Další informace o konstelacích, o tom, jak se na seminář připravovat a o možných rizikách a vedlejších účincích systemických konstelací naleznete zde.

Detailní Obchodní podmínky naleznete zde:


Potřebujete-li s čímkoli pomoci, neváhejte nás kontaktovat.